0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز مانند بخشش و نيكي انسان را سير نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ روح برتري نيست كه آميزه اي از ديوانگي و جنون را در خود نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي، بهترين چيزهاست؛ آن قدر اهميت دارد كه ساير چيزها تنها براي كسب آن هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بخشنده عزيز است، اگر چه فقير باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاده از كسي سلب آزادي نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف نهايي از آموزش و پرورش، آموختن روش درست بهره گيري از اوقات فراغت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، دنيايي از شگفتي ها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز مانند نيكي، انسان را سير نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي، زماني كه كاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهاي تكراري ما نشان دهنده شخصيت ما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاري كه مي كنيم به انگيزه‌ي پاداشي انجام مي‌دهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي ميوه دير رسي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربلندي كساني كه به خوبي به بچه‌ها آموزش مي‌دهند، به همان اندازه‌ي كساني است كه آنها را به دنيا مي‌آورند: گروه دوم به آنها زندگي مي‌بخشد و گروه نخست، راه خوب زندگي كردن را به آنها مي‌آموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذاريد به گونه‌اي زندگي كنيم كه گويي، موجوداتي فناناپذير و جاودانه‌ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همان چيزي هستيم كه پي در پي انجام مي‌دهيم؛ بنابراين، تعالي، يك كردار نيست، بلكه يك عادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه معياري بالا تر از انچه که ديگران از شما انتظار دارند، برگزينيد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز مانند بخشش و نيكي انسان را سير نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ روح برتري نيست كه آميزه اي از ديوانگي و جنون را در خود نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي، بهترين چيزهاست؛ آن قدر اهميت دارد كه ساير چيزها تنها براي كسب آن هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بخشنده عزيز است، اگر چه فقير باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاده از كسي سلب آزادي نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف نهايي از آموزش و پرورش، آموختن روش درست بهره گيري از اوقات فراغت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، دنيايي از شگفتي ها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز مانند نيكي، انسان را سير نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي، زماني كه كاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهاي تكراري ما نشان دهنده شخصيت ما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاري كه مي كنيم به انگيزه‌ي پاداشي انجام مي‌دهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي ميوه دير رسي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربلندي كساني كه به خوبي به بچه‌ها آموزش مي‌دهند، به همان اندازه‌ي كساني است كه آنها را به دنيا مي‌آورند: گروه دوم به آنها زندگي مي‌بخشد و گروه نخست، راه خوب زندگي كردن را به آنها مي‌آموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذاريد به گونه‌اي زندگي كنيم كه گويي، موجوداتي فناناپذير و جاودانه‌ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همان چيزي هستيم كه پي در پي انجام مي‌دهيم؛ بنابراين، تعالي، يك كردار نيست، بلكه يك عادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه معياري بالا تر از انچه که ديگران از شما انتظار دارند، برگزينيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران