0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری که می کنیم به انگیزه‌ی پاداشی انجام می‌دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی را که انسان برتر، خوب می‌پندارد، به راستی خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی مثل گنج است؛ هر قدر آشکار گردد، پیروانش بیشتر می شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است که وقتی آشکار شد، سوزش و تباهی بیشتری به همراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، حواس را از دیدن عیبها منع می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن فرهیخته، ذهنی است که بتواند اندیشه‌ای را بدون پذیرفتن آن در سر بپروراند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان پر زرق و برق، هم شخصيت و هم انديشه را از نظر پنهان مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كامل بودن بيان در اين است كه روشن باشد بي آنكه عادي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمايشنامه نويس در فرآيند نوشتن، حتي اگر داستان را آفريده باشد، نخست بايد طرحي از داستان بريزد و سپس با رخداد هاي مناسب به پر كردن آن بپردازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ميان نمايشنامه نويساني كه از استعدادي برابر برخوردارند، آنان كه خود از نظر عاطفي حساس تر هستند، متقاعد مؤثرترند؛ كسي كه خود افسرده است افسردگي را سرايت مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از همه آن است كه كسي آگاهي كامل داشته باشد و اراده كند عمل را انجام دهد و سپس آن را انجام ندهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نسبت به انساني كه سزاوار بدبختي نبوده است، احساس مهرباني و دلسوزي مي كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار شاعر اين نيست كه رخدادهاي حقيقي را نقل كند، بلكه كار او اين است كه آن چيزهايي را روايت كند كه بنابر احتمال يا ضرورت ممكن بود و يا مي توانست رخ دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين رنگها، كه به گونه اي اتفاقي بر روي بوم آمده باشد، لذت كمتري به ما مي بخشد تا طرحي سياه و سفيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به دليل شخصيت هايشان آن چيزي هستند كه هستند، اما در كردار است كه آنها به خوشبختي و يا بدبختي دست مي يابند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری که می کنیم به انگیزه‌ی پاداشی انجام می‌دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی را که انسان برتر، خوب می‌پندارد، به راستی خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی مثل گنج است؛ هر قدر آشکار گردد، پیروانش بیشتر می شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است که وقتی آشکار شد، سوزش و تباهی بیشتری به همراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، حواس را از دیدن عیبها منع می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن فرهیخته، ذهنی است که بتواند اندیشه‌ای را بدون پذیرفتن آن در سر بپروراند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان پر زرق و برق، هم شخصيت و هم انديشه را از نظر پنهان مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كامل بودن بيان در اين است كه روشن باشد بي آنكه عادي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمايشنامه نويس در فرآيند نوشتن، حتي اگر داستان را آفريده باشد، نخست بايد طرحي از داستان بريزد و سپس با رخداد هاي مناسب به پر كردن آن بپردازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ميان نمايشنامه نويساني كه از استعدادي برابر برخوردارند، آنان كه خود از نظر عاطفي حساس تر هستند، متقاعد مؤثرترند؛ كسي كه خود افسرده است افسردگي را سرايت مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از همه آن است كه كسي آگاهي كامل داشته باشد و اراده كند عمل را انجام دهد و سپس آن را انجام ندهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نسبت به انساني كه سزاوار بدبختي نبوده است، احساس مهرباني و دلسوزي مي كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار شاعر اين نيست كه رخدادهاي حقيقي را نقل كند، بلكه كار او اين است كه آن چيزهايي را روايت كند كه بنابر احتمال يا ضرورت ممكن بود و يا مي توانست رخ دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين رنگها، كه به گونه اي اتفاقي بر روي بوم آمده باشد، لذت كمتري به ما مي بخشد تا طرحي سياه و سفيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به دليل شخصيت هايشان آن چيزي هستند كه هستند، اما در كردار است كه آنها به خوشبختي و يا بدبختي دست مي يابند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران