0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناعت بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری باسواد بر بی سواد همانند برتری زندگان بر مردگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری که می کنیم به انگیزه‌ی پاداشی انجام می‌دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز اندوه را از بین می برد: یکی دیدار دوستان و دیگر سخن دانایان و خردمندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاده از کسی سلب آزادی نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به خود ما بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بخشنده عزیز است اگر چه فقیر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم کاری یا پیشه‌ای را آموخته‌ایم که آن را انجام دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یک روح است که در دو جسم دمیده شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر صندوقچه ای است که هم میتوان آن را با افکار و اعمال زیبا پر کرد و هم با افکار و اعمال زشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقادی که به زور به دست بیاید ارزشی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی میوه دیر رسی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی مثل گنج است؛ هر قدر آشکار گردد، پیروانش بیشتر می شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است که وقتی آشکار شد، سوزش و تباهی بیشتری به همراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربلندی کسانی که به خوبی به بچه‌ها آموزش می‌دهند، به همان اندازه‌ی کسانی است که آنها را به دنیا می‌آورند: گروه دوم به آنها زندگی می‌بخشد و گروه نخست، راه خوب زندگی کردن را به آنها می‌آموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناکترین جانور است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناعت بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری باسواد بر بی سواد همانند برتری زندگان بر مردگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری که می کنیم به انگیزه‌ی پاداشی انجام می‌دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز اندوه را از بین می برد: یکی دیدار دوستان و دیگر سخن دانایان و خردمندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاده از کسی سلب آزادی نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به خود ما بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بخشنده عزیز است اگر چه فقیر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم کاری یا پیشه‌ای را آموخته‌ایم که آن را انجام دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یک روح است که در دو جسم دمیده شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر صندوقچه ای است که هم میتوان آن را با افکار و اعمال زیبا پر کرد و هم با افکار و اعمال زشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقادی که به زور به دست بیاید ارزشی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی میوه دیر رسی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی مثل گنج است؛ هر قدر آشکار گردد، پیروانش بیشتر می شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است که وقتی آشکار شد، سوزش و تباهی بیشتری به همراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربلندی کسانی که به خوبی به بچه‌ها آموزش می‌دهند، به همان اندازه‌ی کسانی است که آنها را به دنیا می‌آورند: گروه دوم به آنها زندگی می‌بخشد و گروه نخست، راه خوب زندگی کردن را به آنها می‌آموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناکترین جانور است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران