0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز مثل احسان ، انسان را سیر نمی کند . ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت انسان در نگهداشتن حدوسط میان افراط و تفریط است . ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند. ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید ، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود . ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارهای تکراری ما نشانه شخصیت ماست . ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمایلات خود را میان دو دیوار محکم « اراده » و « عقل » حبس کنید. ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آدمیان بالطبع خواهان دانستن اند (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما هر که از خدا بترسد به او پناه می برد. (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش و پرورش ذهن بدون پرورش دل هیچ ارزشی ندارد. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش ذهن بدون آموزش باطن آدمی، به هیچ وجه آموزش نیست. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻃﺮﺯ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻛﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺑﯿﺖ, ﻓﻬﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺁﻧﻬﺎ , ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺖ . . . )ﺍﺭﺳﻄﻮ(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طرز دعوای زن و شوهر بخوبی میتوان فهمید ک میزان تربیت فهم و فرهنگ انها تا چ اندازه است... ***ارسطو***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را از دیدن عیوب منع می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند آنچه را که می داند نمی گوید و آنچه را که بگوید میداند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز مثل احسان ، انسان را سیر نمی کند . ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت انسان در نگهداشتن حدوسط میان افراط و تفریط است . ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند. ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید ، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود . ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارهای تکراری ما نشانه شخصیت ماست . ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمایلات خود را میان دو دیوار محکم « اراده » و « عقل » حبس کنید. ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آدمیان بالطبع خواهان دانستن اند (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما هر که از خدا بترسد به او پناه می برد. (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش و پرورش ذهن بدون پرورش دل هیچ ارزشی ندارد. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش ذهن بدون آموزش باطن آدمی، به هیچ وجه آموزش نیست. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻃﺮﺯ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻛﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺑﯿﺖ, ﻓﻬﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺁﻧﻬﺎ , ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺖ . . . )ﺍﺭﺳﻄﻮ(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طرز دعوای زن و شوهر بخوبی میتوان فهمید ک میزان تربیت فهم و فرهنگ انها تا چ اندازه است... ***ارسطو***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را از دیدن عیوب منع می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند آنچه را که می داند نمی گوید و آنچه را که بگوید میداند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران