0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآیند سامان یافتگی رفاه است پس : نخست باید به ساختار درست رسید سپس بر اساس آن ساماندهی کرد آنگاه رفاه همگانی بوجود می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار نمای بیرونی آن می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآیند سامان یافتگی رفاه است پس : نخست باید به ساختار درست رسید سپس بر اساس آن ساماندهی کرد آنگاه رفاه همگانی بوجود می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار نمای بیرونی آن می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران