0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه هنجار وجودیشان در نابودی داشته های دیگران است و خود بی میوه اند را باید به کارهای بدنی واداشت تا بدین گونه خیری برای همگان و خویش داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره سودجویان خود را نگهبانان راستین فرمانروا می دانند . حال آنکه فرمانروای پاکزاد ، به شمار مردم خویش پاسبان دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروای اندرزگو شایسته فرمانروای نیست تنها آنانی شایسته اند که اهل کارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید و پاکی در اشتباهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که آزادی فدای میهن پرستی می شود و وارون بر این میهن پرستی فدای چیزهای دیگر ، کشور رو به پلشدی می گرایید و درد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدر و مادرانی که ، پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت کرده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که از زادگاه خود می روند تا رشد کنند با سپری شدن روزگار می فهمند بزرگترین گنج زندگی را از دست داده اند و آن زادگاه و میهن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابلهان در سرزمین های کوچک همواره سنگ کشورهای بزرگ را به سینه می زنند و هم میهنان خویش را تشویق به بخشش میهن و ناموس خود می کنند .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه هنجار وجودیشان در نابودی داشته های دیگران است و خود بی میوه اند را باید به کارهای بدنی واداشت تا بدین گونه خیری برای همگان و خویش داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره سودجویان خود را نگهبانان راستین فرمانروا می دانند . حال آنکه فرمانروای پاکزاد ، به شمار مردم خویش پاسبان دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمانروای اندرزگو شایسته فرمانروای نیست تنها آنانی شایسته اند که اهل کارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید و پاکی در اشتباهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که آزادی فدای میهن پرستی می شود و وارون بر این میهن پرستی فدای چیزهای دیگر ، کشور رو به پلشدی می گرایید و درد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدر و مادرانی که ، پیشدار میهنداری فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت کرده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که از زادگاه خود می روند تا رشد کنند با سپری شدن روزگار می فهمند بزرگترین گنج زندگی را از دست داده اند و آن زادگاه و میهن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابلهان در سرزمین های کوچک همواره سنگ کشورهای بزرگ را به سینه می زنند و هم میهنان خویش را تشویق به بخشش میهن و ناموس خود می کنند .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران