0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفكر منظم و يادداشت برداري دقيق هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ يعني يک درصد الهام گرفتن ونود ونه درصد عرق ريختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان باور کردن چیزی است که می دانی حقیقت ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن وصله ی شلوارش بيشتر می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز واقعا خراب نیست ! حتی ساعتی كه از كار افتاده است ، دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد .

گروه پیامک سخ��ان بزرگان / اس ام اس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفكر منظم و يادداشت برداري دقيق هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ يعني يک درصد الهام گرفتن ونود ونه درصد عرق ريختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان باور کردن چیزی است که می دانی حقیقت ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن وصله ی شلوارش بيشتر می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز واقعا خراب نیست ! حتی ساعتی كه از كار افتاده است ، دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد .