0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون اسفنج که آب را در بر می گیرد، شما هم اندیشه های خوب را در بر گیرید و آن را در خدمت هدف خویش قرار دهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام نیک پیراهنی است که هرگز کهنه نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها اختراعهای بزرگی نکرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم بسیاری از شکست های زندگی را کسانی چشیده اند که در دو قدمی کامیابی از تلاش خود دست کشیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در زندگيم حتي يك روز هم كار نكرده ام. آنچه انجام داده ام، تفريح بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در هر سني كه از كار باز ماند، بهتر است سال بعد بي درنگ بميرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر چه بالاتر برود، احتمال ديده شدن وصله شلوارش بيشتر مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه در زندگي پيروز و كامياب شده اند، نخست از نظر فكر و روح، پيروز و كامياب بوده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي گويم هزار بار شكست خوردم، بلكه مي گويم من كشف كردم كه هزار راه براي شكست خوردن وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه اثرات خوب تعليم و تربيت مادرم را از دست نخواهم داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها مانند خطوط انگشتان، هيچ كدام به هم شبيه نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هفتصد بار اشتباه نكردم، من يك بار اشتباه نكردم. من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه موفقيت آميز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهي را كه عمل نمي كرد حذف كردم راهي را پيدا كردم كه كار مي كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا ديگر وسيله اي نيست كه بشر براي فرار از تحمل و زحمت فكر كردن، به آن متوسل نشده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنها شور و شوق و عشق و علاقه را براي فرزندان خود به جاي بگذاريم، سرمايه اي بزرگ به آنها داده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افكار من بلند، اما زمان من كوتاه است. اميدوارم خود را به حدود صد سالگي برسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم بسياري از شكست هاي زندگي را كساني چشيده اند كه در دو قدمي كاميابي از تلاش خود دست كشيده اند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ادیسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون اسفنج که آب را در بر می گیرد، شما هم اندیشه های خوب را در بر گیرید و آن را در خدمت هدف خویش قرار دهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام نیک پیراهنی است که هرگز کهنه نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها اختراعهای بزرگی نکرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم بسیاری از شکست های زندگی را کسانی چشیده اند که در دو قدمی کامیابی از تلاش خود دست کشیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در زندگيم حتي يك روز هم كار نكرده ام. آنچه انجام داده ام، تفريح بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در هر سني كه از كار باز ماند، بهتر است سال بعد بي درنگ بميرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هر چه بالاتر برود، احتمال ديده شدن وصله شلوارش بيشتر مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه در زندگي پيروز و كامياب شده اند، نخست از نظر فكر و روح، پيروز و كامياب بوده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي گويم هزار بار شكست خوردم، بلكه مي گويم من كشف كردم كه هزار راه براي شكست خوردن وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه اثرات خوب تعليم و تربيت مادرم را از دست نخواهم داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها مانند خطوط انگشتان، هيچ كدام به هم شبيه نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هفتصد بار اشتباه نكردم، من يك بار اشتباه نكردم. من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه موفقيت آميز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهي را كه عمل نمي كرد حذف كردم راهي را پيدا كردم كه كار مي كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا ديگر وسيله اي نيست كه بشر براي فرار از تحمل و زحمت فكر كردن، به آن متوسل نشده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنها شور و شوق و عشق و علاقه را براي فرزندان خود به جاي بگذاريم، سرمايه اي بزرگ به آنها داده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افكار من بلند، اما زمان من كوتاه است. اميدوارم خود را به حدود صد سالگي برسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم بسياري از شكست هاي زندگي را كساني چشيده اند كه در دو قدمي كاميابي از تلاش خود دست كشيده اند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران