0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ابوعلی سینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بالاتر از علم است . ابوعلی سینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی . بو علی سینا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌دانستيد كه يك محكوم به مرگ، هنگام مجازات تا چه حد آرزوي بازگشت به زندگي را دارد، آن‌گاه قدر روزهايي را كه با غم سپري مي‌كنيد، مي‌دانستيد... "ابوعلي سينا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از گاو میترسم. زیرا شاخ (قدرت) دارد ولی عقل ندارد. " ابو علی سینا "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌دانستید، یک محکوم به مرگ، چقدر در آرزوی بازگشت به زندگی است، آنگاه قدر روزهایی را که با غم و اندوه و نگرانی و بدخلقی می‌گذرانید، می‌دانستید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی ،صدای خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ابوعلی سینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بالاتر از علم است . ابوعلی سینا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی . بو علی سینا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌دانستيد كه يك محكوم به مرگ، هنگام مجازات تا چه حد آرزوي بازگشت به زندگي را دارد، آن‌گاه قدر روزهايي را كه با غم سپري مي‌كنيد، مي‌دانستيد... "ابوعلي سينا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از گاو میترسم. زیرا شاخ (قدرت) دارد ولی عقل ندارد. " ابو علی سینا "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌دانستید، یک محکوم به مرگ، چقدر در آرزوی بازگشت به زندگی است، آنگاه قدر روزهایی را که با غم و اندوه و نگرانی و بدخلقی می‌گذرانید، می‌دانستید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندار�� ،درمان او در جنبش و حرکت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی ،صدای خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران