0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آگاتا كريستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد ، زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها با مردي ازدواج مي کنم که عتيقه شناس باشد؛ تا هرچه پيرتر شدم براي او عزيزتر باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو و چشم و هم چشمي و رشك، هر سه به ترتيب دنبال يكديگرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان مي‌كنم در دنيا چيزي وحشتناك‌تر از اين نيست كه انسان، فرزندي از آن خود داشته باشد و با اين حال به گونه ي رازآلودي او را غريبه بپندارد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آگاتا كريستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد ، زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها با مردي ازدواج مي کنم که عتيقه شناس باشد؛ تا هرچه پيرتر شدم براي او عزيزتر باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو و چشم و هم چشمي و رشك، هر سه به ترتيب دنبال يكديگرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان مي‌كنم در دنيا چيزي وحشتناك‌تر از اين نيست كه انسان، فرزندي از آن خود داشته باشد و با اين حال به گونه ي رازآلودي او را غريبه بپندارد