0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است،اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش تو باید هر لحظه نو شود.خردمند کسی است که از هر چیزی،به شگفت آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای راهنمایی خود به دنبال نوری می رویم که به دست خویش داریم.به هر کجا که بروی جز خدا چیزی را ملاقات نمی توانی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‏ی شکل‏های خدا دوست ‏داشتنی است و همه‏چیز، شکل اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی هر کسی ناشی از آن است که همیشه اوست که می نگرد و آنچه را می بیند،به خود وابسته می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن احساس حقیقی از تظاهر به آن احساس، كمابیش غیر قابل تشخیص است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس باید راه زندگی خودش را پیدا كند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آن چه می‌خوری مستت نکند، ازآن روست که گرسنگی‌ات آن‌قدر که باید، نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، همكاری میان خدا و انسان است و در این همكاری، زمانی كه انسان كمتر دخالت می كند، نتیجه عالی تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر این باورم كه عشق به یك شخص ِ بزرگوار، بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سعادتی زاده‌ی تصادف است و در هر لحظه، هم‌چون گدایی بر سر راهت ظاهر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‏ی قطرات این چشمه‏ی بزرگ الهی، برابر و هم‏سنگند و اندکی از آن مستی، ما را کفایت می‏کند و کمال پروردگار را بر ما آشکار می‏سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازاتی در جهنم وجود ندارد جز اینكه مجبوری كارهای ناتمام را تمام كنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز پیش تر گفته شده، اما چون كسی گوش نكرده، دوباره برمی گردیم و تكرارش می كنیم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است،اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش تو باید هر لحظه نو شود.خردمند کسی است که از هر چیزی،به شگفت آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای راهنمایی خود به دنبال نوری می رویم که به دست خویش داریم.به هر کجا که بروی جز خدا چیزی را ملاقات نمی توانی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‏ی شکل‏های خدا دوست ‏داشتنی است و همه‏چیز، شکل اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی هر کسی ناشی از آن است که همیشه اوست که می نگرد و آنچه را می بیند،به خود وابسته می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن احساس حقیقی از تظاهر به آن احساس، كمابیش غیر قابل تشخیص است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس باید راه زندگی خودش را پیدا كند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آن چه می‌خوری مستت نکند، ازآن روست که گرسنگی‌ات آن‌قدر که باید، نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، همكاری میان خدا و انسان است و در این همكاری، زمانی كه انسان كمتر دخالت می كند، نتیجه عالی تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر این باورم كه عشق به یك شخص ِ بزرگوار، بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سعادتی زاده‌ی تصادف است و در هر لحظه، هم‌چون گدایی بر سر راهت ظاهر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‏ی قطرات این چشمه‏ی بزرگ الهی، برابر و هم‏سنگند و اندکی از آن مستی، ما را کفایت می‏کند و کمال پروردگار را بر ما آشکار می‏سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازاتی در جهنم وجود ندارد جز اینكه مجبوری كارهای ناتمام را تمام كنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز پیش تر گفته شده، اما چون كسی گوش نكرده، دوباره برمی گردیم و تكرارش می كنیم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران