0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بايد راه زندگي خودش را پيدا كند و از راه زندگي خودش برود نه از راه زندگي ديگري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي بهره مندي از خوشبختي، امروز و فردا مكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دانش را به خاطر كسب درآمد فرا مي گيريد، در حق آنهايي كه به خاطر خودشان دانش اندوخته اند، تجاوز كرده ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كسي كه حقيقت را جستجو مي كند باور داشته باش و به كسي كه مدعي دستيابي به حقيقت است شك كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين مطالب آنهايي است كه با جنون شروع شده اند اما خردمندانه نوشته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازاتي در جهنم وجود ندارد جز اينكه مجبوري كارهاي ناتمام را تمام كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز پيش تر گفته شده، اما چون كسي [ آن را ] گوش نكرده، دوباره برمي گرديم و تكرارش مي كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، همكاري ميان خدا و انسان است و در اين همكاري، زماني كه انسان كمتر دخالت مي كند، نتيجه عالي تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادبيات بد، نتيجه ي احساساتي است كه در نگاه نخست بسيار هيجان انگيز و شكوهمند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد برخاسته از منطق نيست، برآمده ار عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر اين باورم كه عشق به يك شخص ِبزرگوار، بيش از هر چيز ديگر به انسان فروتني مي آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين از ويژگي هاي عشق است كه هيچ گاه ثابت نمي ماند؛ عشق، بدون وقفه رشد مي كند، در صورتي كه كاهش نيابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن احساس حقيقي از تظاهر به آن احساس، كمابيش غير قابل تمييز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است براي چيزي كه هستي، مورد نفرت باشي تا اينكه براي چيزي كه نيستي محبوب باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بالاتر روي، از نظر آنان كه پرواز نمي دانند كوچكتر به نظر خواهي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس موفق نمي شود سرزمين جديدي را كشف كند، مگر اينكه بپذيرد مدت زيادي رنگ خشكي را نبيند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بايد راه زندگي خودش را پيدا كند و از راه زندگي خودش برود نه از راه زندگي ديگري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي بهره مندي از خوشبختي، امروز و فردا مكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دانش را به خاطر كسب درآمد فرا مي گيريد، در حق آنهايي كه به خاطر خودشان دانش اندوخته اند، تجاوز كرده ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كسي كه حقيقت را جستجو مي كند باور داشته باش و به كسي كه مدعي دستيابي به حقيقت است شك كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين مطالب آنهايي است كه با جنون شروع شده اند اما خردمندانه نوشته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازاتي در جهنم وجود ندارد جز اينكه مجبوري كارهاي ناتمام را تمام كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز پيش تر گفته شده، اما چون كسي [ آن را ] گوش نكرده، دوباره برمي گرديم و تكرارش مي كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، همكاري ميان خدا و انسان است و در اين همكاري، زماني كه انسان كمتر دخالت مي كند، نتيجه عالي تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادبيات بد، نتيجه ي احساساتي است كه در نگاه نخست بسيار هيجان انگيز و شكوهمند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد برخاسته از منطق نيست، برآمده ار عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر اين باورم كه عشق به يك شخص ِبزرگوار، بيش از هر چيز ديگر به انسان فروتني مي آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين از ويژگي هاي عشق است كه هيچ گاه ثابت نمي ماند؛ عشق، بدون وقفه رشد مي كند، در صورتي كه كاهش نيابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن احساس حقيقي از تظاهر به آن احساس، كمابيش غير قابل تمييز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است براي چيزي كه هستي، مورد نفرت باشي تا اينكه براي چيزي كه نيستي محبوب باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بالاتر روي، از نظر آنان كه پرواز نمي دانند كوچكتر به نظر خواهي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس موفق نمي شود سرزمين جديدي را كشف كند، مگر اينكه بپذيرد مدت زيادي رنگ خشكي را نبيند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران