0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم . آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری . آندره ژید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است برای چیزی که هستی مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را کشف کند مگر اینکه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشکی را نبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بالاتر روی از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، همکاری میان خدا و انسان است و در این همکاری زمانی که انسان کمتر دخالت می کند نتیجه عالی تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر این باورم که عشق به یک شخص ِ بزرگوار بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سعادتی زاده‌ی تصادف است و در هر لحظه هم‌چون گدایی بر سر راهت ظاهر می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش تو باید هر لحظه نو شود خردمند کسی است که از هر چیزی، به شگفت آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من، ما روزي خواهيم مرد كه نخواهيم و نتوانيم از زيبايي لذت ببريم و درصدد نباشيم آن را دوست بداريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي خوشبختي، امروز و فردا نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين شادي، جدايي از عشق ورزيدن، بيان كردن و نشان دادن عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس مي كنم پس هستم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم . آندره ژید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری . آندره ژید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است برای چیزی که هستی مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را کشف کند مگر اینکه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشکی را نبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بالاتر روی از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر، همکاری میان خدا و انسان است و در این همکاری زمانی که انسان کمتر دخالت می کند نتیجه عالی تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر این باورم که عشق به یک شخص ِ بزرگوار بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سعادتی زاده‌ی تصادف است و در هر لحظه هم‌چون گدایی بر سر راهت ظاهر می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش تو باید هر لحظه نو شود خردمند کسی است که از هر چیزی، به شگفت آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من، ما روزي خواهيم مرد كه نخواهيم و نتوانيم از زيبايي لذت ببريم و درصدد نباشيم آن را دوست بداريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي خوشبختي، امروز و فردا نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين شادي، جدايي از عشق ورزيدن، بيان كردن و نشان دادن عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من احساس مي كنم پس هستم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران