0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن درصدد تلاش و کوشش مجدد برای دور کردن مرد از شغل اش برآید جز اینکه کینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند که به آنها که سزاوار حقیقی محبت و عشق اند راه و رسم زندگانی را بیاموزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه که هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت یك باغبان، باغ او است و بهشت یك نجار، میز كارگاه او می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانسته ها و آگاهی های ما جز در موارد لازم و مناسب از آنِ ما نیستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مرد بزرگ عمل، به یك شاعر بایستی بسیار بیشتر نزدیك باشد تا به یك مؤلف دایره المعارف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید و رویای یك مرد عمل این است كه در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراك حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر كامل به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مرد عمل، اندیشه با عمل درهم است، همان گونه كه برای یك شاعر، اندیشه با تصویر و نشانه های درهم و مربوط می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی عبث و بیهوده است كه انسان از طبیعت چیزی را بخواهد كه به او داده نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه كارت به انجام نرسیده، نباید از راهی كه برگزیده ای، از انحراف و تغییر جهت روی برتابی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در هر كاری به امكان و عملی بودن آن كار ایمان داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه، خوش منشی و شوخ طبعی است كه توانایی و قدرت آن را دارد كه برای یك زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همیشه در پی چیزی است كه از او دوری می جوید و رد می كند چیزی را كه به او تسلیم می گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه در دسترس و معرض دید و همنشینی قرار ندارد آسان می تواند مورد تحسین و ستایش قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص كمك از مبدأ كمال و فراوانی دچار كاستی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن درصدد تلاش و کوشش مجدد برای دور کردن مرد از شغل اش برآید جز اینکه کینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند که به آنها که سزاوار حقیقی محبت و عشق اند راه و رسم زندگانی را بیاموزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه که هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت یك باغبان، باغ او است و بهشت یك نجار، میز كارگاه او می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانسته ها و آگاهی های ما جز در موارد لازم و مناسب از آنِ ما نیستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مرد بزرگ عمل، به یك شاعر بایستی بسیار بیشتر نزدیك باشد تا به یك مؤلف دایره المعارف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید و رویای یك مرد عمل این است كه در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراك حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر كامل به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مرد عمل، اندیشه با عمل درهم است، همان گونه كه برای یك شاعر، اندیشه با تصویر و نشانه های درهم و مربوط می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی عبث و بیهوده است كه انسان از طبیعت چیزی را بخواهد كه به او داده نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه كارت به انجام نرسیده، نباید از راهی كه برگزیده ای، از انحراف و تغییر جهت روی برتابی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در هر كاری به امكان و عملی بودن آن كار ایمان داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه، خوش منشی و شوخ طبعی است كه توانایی و قدرت آن را دارد كه برای یك زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همیشه در پی چیزی است كه از او دوری می جوید و رد می كند چیزی را كه به او تسلیم می گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه در دسترس و معرض دید و همنشینی قرار ندارد آسان می تواند مورد تحسین و ستایش قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص كمك از مبدأ كمال و فراوانی دچار كاستی می شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران