0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی یک نمایش و سینمای همیشگی است تماشاچیان صحنه ی زندگانی یکی پس از دیگری برمی خیزند و از سینمای زندگانی بیرون می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی که آرام تر و کندتر پیر می شوند آنهایی هستند که با فرهنگ و فرزانگی دلیل و برهان زندگانی را درک نموده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمان ها پیرمردان بهتر از جوانان راه و رسم فرمان دادن و اداره کردن را می دانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت و توان بیش از آنکه مربوط به سن و سال باشد به تندرستی و سلامت وابسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عامل زمان آنقدر مهم است که باید تنها عامل روشن و فرضیه ی اساسی و اصلی برای پاسخ به مسأله قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا عده ی اندک شماری یافت می شوند که می توان به آنها اعتماد کرد باید گشت و این ها را یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیر واقعی و حقیقی به بشریت اعتماد نمی کند اما به چند تن از مردان به تمامی اعتماد می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار از بین برنده ی کسالت و عیب و نیاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد دچار آشفتگی و بی نظمی می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرم ها از رأس ساخته می شود و چیزی که در معماری بسیار خطرناک است در اداره ی امور عمومی آسان به نتیجه می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری که با عشق و محبت آغاز می گردد لذت بخش و سرورآمیز است اما عشقی که با کار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف آموزش و پرورش این نیست که متخصص و اهل فن تحویل بدهد بلکه هدف آموزش این است که فکر و هوش عالی بسازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پاس داشتن چابکی و نرمی و ظرافت آن است که انسان هیچ گاه ورزش را ترک نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عشق بزرگ به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کار کردن کافی نیست که انسان پشت یک میز بنشیند بلکه باید خود را در هنگام کار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد که مدیر مافوق او دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی یک نمایش و سینمای همیشگی است تماشاچیان صحنه ی زندگانی یکی پس از دیگری برمی خیزند و از سینمای زندگانی بیرون می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی که آرام تر و کندتر پیر می شوند آنهایی هستند که با فرهنگ و فرزانگی دلیل و برهان زندگانی را درک نموده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمان ها پیرمردان بهتر از جوانان راه و رسم فرمان دادن و اداره کردن را می دانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت و توان بیش از آنکه مربوط به سن و سال باشد به تندرستی و سلامت وابسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عامل زمان آنقدر مهم است که باید تنها عامل روشن و فرضیه ی اساسی و اصلی برای پاسخ به مسأله قرار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا عده ی اندک شماری یافت می شوند که می توان به آنها اعتماد کرد باید گشت و این ها را یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیر واقعی و حقیقی به بشریت اعتماد نمی کند اما به چند تن از مردان به تمامی اعتماد می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار از بین برنده ی کسالت و عیب و نیاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد دچار آشفتگی و بی نظمی می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرم ها از رأس ساخته می شود و چیزی که در معماری بسیار خطرناک است در اداره ی امور عمومی آسان به نتیجه می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری که با عشق و محبت آغاز می گردد لذت بخش و سرورآمیز است اما عشقی که با کار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف آموزش و پرورش این نیست که متخصص و اهل فن تحویل بدهد بلکه هدف آموزش این است که فکر و هوش عالی بسازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پاس داشتن چابکی و نرمی و ظرافت آن است که انسان هیچ گاه ورزش را ترک نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عشق بزرگ به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کار کردن کافی نیست که انسان پشت یک میز بنشیند بلکه باید خود را در هنگام کار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد که مدیر مافوق او دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران