0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي تسلي بزرگي است كه كسي بتواند در زمان هاي درد و تنهايي و فراق، دست كم يك خاطره ي كامل درخشنده را به ياد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت [ =سازواري ] را در سراسر وجود خود احساس مي كند، چه ترسي ممكن است به خود راه دهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بشري مي تواند در ژرفاي انديشه ي خود پناهگاهي بسازد و در آن جاي امن، هر گلوله ي سنگين و گران و هر سخن نابجا و نيشدار و مسمومي را ناچيز شمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از كتابهاي آسماني، شريف ترين و ثمربخشترين كتابها بيوگرافي و شرح حال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيزي كه مطابق ميل و آرزوي باطني ما است، به نظر، حقيقت محض و هر آنچه بر خلاف ميل ما باشد باعث خشم مان مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در هر کاری به امکان و عملی بودن آن کار ایمان داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه خوش منشی و شوخ طبعی است که توانایی و قدرت آن را دارد که برای یک زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد همه کاره باشد هیچ کاره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از موارد اساسی آیین دلبری این است که شخصی که می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر اندیشه و هوش و ادراکی غذای ویژه ی خودش را باید تجویز کرد که مطابق با اشتهای آن اندیشه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود نسبت به کسی که سزاوار و شایسته ی عشق شما به نظر می رسد سوگند وفاداری یاد کنید

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي تسلي بزرگي است كه كسي بتواند در زمان هاي درد و تنهايي و فراق، دست كم يك خاطره ي كامل درخشنده را به ياد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت [ =سازواري ] را در سراسر وجود خود احساس مي كند، چه ترسي ممكن است به خود راه دهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بشري مي تواند در ژرفاي انديشه ي خود پناهگاهي بسازد و در آن جاي امن، هر گلوله ي سنگين و گران و هر سخن نابجا و نيشدار و مسمومي را ناچيز شمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از كتابهاي آسماني، شريف ترين و ثمربخشترين كتابها بيوگرافي و شرح حال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيزي كه مطابق ميل و آرزوي باطني ما است، به نظر، حقيقت محض و هر آنچه بر خلاف ميل ما باشد باعث خشم مان مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در هر کاری به امکان و عملی بودن آن کار ایمان داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه خوش منشی و شوخ طبعی است که توانایی و قدرت آن را دارد که برای یک زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد همه کاره باشد هیچ کاره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است که هرچه بیشتر در کندن آن از زمین تلاش شود آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از موارد اساسی آیین دلبری این است که شخصی که می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر اندیشه و هوش و ادراکی غذای ویژه ی خودش را باید تجویز کرد که مطابق با اشتهای آن اندیشه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود نسبت به کسی که سزاوار و شایسته ی عشق شما به نظر می رسد سوگند وفاداری یاد کنید

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران