0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقيقت، هيچ چيزي براي فرمانبران و زيردستان آنقدر باعث دلسردي و دلسوختگي از كار نمي شود كه داشتن يك مدير سست عنصر و دو دل و دورو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين ويژگي مورد نياز يك مدير، داشتن اراده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كاري ممكن نيست براي مملكت انجام گيرد، مگر اينكه هوي و هوس و خواهش هاي نفساني و هيجان هاي روحي مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملكتي راه نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر نمي خواهد در مرحله ي عشق و محبت خسته شود، بايد با حسن نيت، اهميت مقامي را كه عشق در زندگاني و حيات يك زن دارد درك كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرم ها از رأس ساخته مي شود و چيزي كه در معماري بسيار خطرناك است در اداره ي امور عمومي آسان به نتيجه مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيرمردان بسيارند و براي برگزيدن و بهره گيري از آنها نبايد دنبال شناسنامه و تاريخ ولادت آنها رفت و كهن ترين آنها را برگزيد، بلكه بايد به دنبال بهترين آنها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون وجود وجود فرمانده ي شايسته و سزاوار، عيچ عمل نظامي، هيچ حيات ملي و هيچ زندگاني اجتماعي وجود ندارد و نمي تواند وجود داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عمل دسته جمعي وقتي درست رهبري نگردد دچار آشفتگي و بي نظمي مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد بشر هيچ گاه نمي توانند به اقدامي مفيد مبادرت ورزند و به عملي مشترك دست زنند، مگر اينكه يكي از ميان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوي هدف مشترك رهبري كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، از بين برنده ي كسالت و عيب و نياز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر، گونه اي از حالت تاثر و هيجان است كه در آن حالت، آرامش و سكون به انسان دست مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف داشتن موهبت و استعداد كافي نيست، زيرا اگر آن را به حال خود رها كنند عقيم مي ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ادبيات نيز مانند عشق نمي توان به گزينش ديگري اعتماد كرد. بايد كه مؤمن و معتقد و وفادار باشيم نسبت به آنچه كه طبع و انديشه ي ما مي پسندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر انديشه و هوش و ادراكي، غذاي ويژه ي خودش را بايد تجويز كرد كه مطابق با اشتهاي آن انديشه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف آموزش و پرورش اين نيست كه متخصص و اهل فن تحويل بدهد، بلكه هدف آموزش اين است كه فكر و هوش عالي بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كار كردن كافي نيست كه انسان پشت يك ميز بنشيند، بلكه بايد خود را در هنگام كار از همه ي انديشه هاي گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقيقت، هيچ چيزي براي فرمانبران و زيردستان آنقدر باعث دلسردي و دلسوختگي از كار نمي شود كه داشتن يك مدير سست عنصر و دو دل و دورو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين ويژگي مورد نياز يك مدير، داشتن اراده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كاري ممكن نيست براي مملكت انجام گيرد، مگر اينكه هوي و هوس و خواهش هاي نفساني و هيجان هاي روحي مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملكتي راه نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر نمي خواهد در مرحله ي عشق و محبت خسته شود، بايد با حسن نيت، اهميت مقامي را كه عشق در زندگاني و حيات يك زن دارد درك كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرم ها از رأس ساخته مي شود و چيزي كه در معماري بسيار خطرناك است در اداره ي امور عمومي آسان به نتيجه مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيرمردان بسيارند و براي برگزيدن و بهره گيري از آنها نبايد دنبال شناسنامه و تاريخ ولادت آنها رفت و كهن ترين آنها را برگزيد، بلكه بايد به دنبال بهترين آنها رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون وجود وجود فرمانده ي شايسته و سزاوار، عيچ عمل نظامي، هيچ حيات ملي و هيچ زندگاني اجتماعي وجود ندارد و نمي تواند وجود داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عمل دسته جمعي وقتي درست رهبري نگردد دچار آشفتگي و بي نظمي مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد بشر هيچ گاه نمي توانند به اقدامي مفيد مبادرت ورزند و به عملي مشترك دست زنند، مگر اينكه يكي از ميان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوي هدف مشترك رهبري كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، از بين برنده ي كسالت و عيب و نياز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسا�� پیامک

:

شعر، گونه اي از حالت تاثر و هيجان است كه در آن حالت، آرامش و سكون به انسان دست مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف داشتن موهبت و استعداد كافي نيست، زيرا اگر آن را به حال خود رها كنند عقيم مي ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ادبيات نيز مانند عشق نمي توان به گزينش ديگري اعتماد كرد. بايد كه مؤمن و معتقد و وفادار باشيم نسبت به آنچه كه طبع و انديشه ي ما مي پسندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر انديشه و هوش و ادراكي، غذاي ويژه ي خودش را بايد تجويز كرد كه مطابق با اشتهاي آن انديشه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف آموزش و پرورش اين نيست كه متخصص و اهل فن تحويل بدهد، بلكه هدف آموزش اين است كه فكر و هوش عالي بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كار كردن كافي نيست كه انسان پشت يك ميز بنشيند، بلكه بايد خود را در هنگام كار از همه ي انديشه هاي گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران