0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانسته ها و آگاهي هاي ما جز در موارد لازم و مناسب از آنِ ما نيستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد و روياي يك مرد عمل اين است كه در زمانهاي بي نهايت دشوار و در موارد پيچيده و سخت، نسبت به ادراك حيواني و هوش فطري خويش اطمينان خاطر كامل به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروتها و نام آوريهايي كه زاده ي يك لحظه از عمر اند در يك لحظه از زمان فنا مي شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انقلابي نتوانسته است نيكبختي و خوشبختي جاودانه ي اجتماعي را تضمين كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ پيروزي اي آينده ي ما را در نظر ما مشخص نمي سازد و نمي تواند باعث اعتماد ما به آينده ي دور و درازي باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزمندان! فراموش نكنيد كه پيروزي هاي بشري هميشه نسبي و موقتي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسرت ها و خوشي هاي زندگاني در سنين پيري بسيار لذت بخش تر و گواراتر از دوران جواني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت و توان بيش از آنكه مربوط به سن و سال باشد، به تندرستي و سلامت وابسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرد خردمند، پس از آنكه زماني را صرف كار و تلاش ويژه اي كرد، بقيه ي عمر را جز صرف آسايش خويشتن و فرهنگ و تربيت خاص خود نخواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن و هنر پيري آن است كه انسان سالخورده خود را به منزله ي تكيه گاه زندگاني و به منزله ي مرد مورد اعتماد نسل هاي آينده قرار دهد، نه اينكه خود را در برابر جوانان به منزله ي يك دشمن و رقيب نمايان سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بسياري از زمانها، پيرمردان بهتر از جوانان، راه و رسم فرمان دادن و اداره كردن را مي دانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمي كه آرام تر و كندتر پير مي شوند آنهايي هستند كه با فرهنگ و فرزانگي، دليل و برهان زندگاني را درك نموده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب و علت واقعي و اصلي پيري در ضعف جسماني نيست، بلكه در بي علاقگي روحي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه ي مردم مي دانستند كه همه ي مردم از همه ي مردم چه چيزها كه نمي گويند، هيچ كس به هيچ كس سخني نمي گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك پيرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفيق نخواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عملي كه براي جوان گردانيدن و بازدارندگي از آشكار شدن پيري باشد يك عمل و رفتار ناشي از تمدن و مدنيت است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانسته ها و آگاهي هاي ما جز در موارد لازم و مناسب از آنِ ما نيستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد و روياي يك مرد عمل اين است كه در زمانهاي بي نهايت دشوار و در موارد پيچيده و سخت، نسبت به ادراك حيواني و هوش فطري خويش اطمينان خاطر كامل به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروتها و نام آوريهايي كه زاده ي يك لحظه از عمر اند در يك لحظه از زمان فنا مي شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انقلابي نتوانسته است نيكبختي و خوشبختي جاودانه ي اجتماعي را تضمين كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ پيروزي اي آينده ي ما را در نظر ما مشخص نمي سازد و نمي تواند باعث اعتماد ما به آينده ي دور و درازي باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزمندان! فراموش نكنيد كه پيروزي هاي بشري هميشه نسبي و موقتي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسرت ها و خوشي هاي زندگاني در سنين پيري بسيار لذت بخش تر و گواراتر از دوران جواني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت و توان بيش از آنكه مربوط به سن و سال باشد، به تندرستي و سلامت وابسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرد خردمند، پس از آنكه زماني را صرف كار و تلاش ويژه اي كرد، بقيه ي عمر را جز صرف آسايش خويشتن و فرهنگ و تربيت خاص خود نخواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن و هنر پيري آن است كه انسان سالخورده خود را به منزله ي تكيه گاه زندگاني و به منزله ي مرد مورد اعتماد نسل هاي آينده قرار دهد، نه اينكه خود را در برابر جوانان به منزله ي يك دشمن و رقيب نمايان سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بسياري از زمانها، پي��مردان بهتر از جوانان، راه و رسم فرمان دادن و اداره كردن را مي دانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمي كه آرام تر و كندتر پير مي شوند آنهايي هستند كه با فرهنگ و فرزانگي، دليل و برهان زندگاني را درك نموده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب و علت واقعي و اصلي پيري در ضعف جسماني نيست، بلكه در بي علاقگي روحي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه ي مردم مي دانستند كه همه ي مردم از همه ي مردم چه چيزها كه نمي گويند، هيچ كس به هيچ كس سخني نمي گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك پيرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفيق نخواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عملي كه براي جوان گردانيدن و بازدارندگي از آشكار شدن پيري باشد يك عمل و رفتار ناشي از تمدن و مدنيت است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران