0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتش بزرگ همیشه فرمانده ی خود را سرمشق عمل خویش قرار می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محیط سازند ولی اشخاص دیوانه سعی میکنند ،محیط را به شکل خود دراورند،به همین دلیل تحولات و پیشرفت اجتماع به دست دیوانگان بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ رهبری نمی تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اینكه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروتها و نام آوریهایی كه زاده ی یك لحظه از عمر اند در یك لحظه از زمان فنا می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیار اشخاص كم و نادری هستند كه با سرشت های مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع كه به آنها داده شده مقاومت كنند و به بیان دیگر، خود را گم نكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه بخواهد همه كاره باشد هیچ كاره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است كه هرچه بیشتر در كندن آن از زمین تلاش شود، آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یكی از موارد اساسی آیین دلبری این است كه شخصی كه می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت  را در سراسر وجود خود احساس می كند، چه ترسی ممكن است به خود راه دهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی تسلی بزرگی است كه كسی بتواند در زمان های درد و تنهایی و فراق، دست كم یك خاطره ی كامل درخشنده را به یاد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمل، كسی كه خود را می گذارد تا بخورند اش، خورده می شود و می میرد، بدون اینكه اثری از خود بر جای گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه دیروز انجام شده است امروز نیز می توان انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی كه بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغی كه خوب از آن مراقبت به عمل آمده است اگر مدت زمانی به حال خود رها شود، همه ی آن را علف های هرزه و بد فرا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اینكه انسان را دوست بدارند، این است كه او دوست بدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتش بزرگ همیشه فرمانده ی خود را سرمشق عمل خویش قرار می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محیط سازند ولی اشخاص دیوانه سعی میکنند ،محیط را به شکل خود دراورند،به همین دلیل تحولات و پیشرفت اجتماع به دست دیوانگان بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ رهبری نمی تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اینكه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروتها و نام آوریهایی كه زاده ی یك لحظه از عمر اند در یك لحظه از زمان فنا می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیار اشخاص كم و نادری هستند كه با سرشت های مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع كه به آنها داده شده مقاومت كنند و به بیان دیگر، خود را گم نكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه بخواهد همه كاره باشد هیچ كاره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند آن بوته ی خاری است كه هرچه بیشتر در كندن آن از زمین تلاش شود، آن خارها بیشتر در جسم و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یكی از موارد اساسی آیین دلبری این است كه شخصی كه می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خویش نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت  را در سراسر وجود خود احساس می كند، چه ترسی ممكن است به خود راه دهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی تسلی بزرگی است كه كسی بتواند در زمان های درد و تنهایی و فراق، دست كم یك خاطره ی كامل درخشنده را به یاد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمل، كسی كه خود را می گذارد تا بخورند اش، خورده می شود و می میرد، بدون اینكه اثری از خود بر جای گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه دیروز انجام شده است امروز نیز می توان انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی كه بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغی كه خوب از آن مراقبت به عمل آمده است اگر مدت زمانی به حال خود رها شود، همه ی آن را علف های هرزه و بد فرا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اینكه انسان را دوست بدارند، این است كه او دوست بدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران