0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب و علت واقعی و اصلی پیری در ضعف جسمانی نیست، بلكه در بی علاقگی روحی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی كه آرام تر و كندتر پیر می شوند آنهایی هستند كه با فرهنگ و فرزانگی، دلیل و برهان زندگانی را درك نموده اند.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بسیاری از زمانها، پیرمردان بهتر از جوانان، راه و رسم فرمان دادن و اداره كردن را می دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت و توان بیش از آنكه مربوط به سن و سال باشد، به تندرستی و سلامت وابسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن و هنر پیری آن است كه انسان سالخورده خود را به منزله ی تكیه گاه زندگانی و به منزله ی مرد مورد اعتماد نسل های آینده قرار دهد، نه اینكه خود را در برابر جوانان به منزله ی یك دشمن و رقیب نمایان سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مرد خردمند، پس از آنكه زمانی را صرف كار و تلاش ویژه ای كرد، بقیه ی عمر را جز صرف آسایش خویشتن و فرهنگ و تربیت خاص خود نخواهد ساخت.

��عداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مردمانی كه جز به تكمیل احساسات بشری نمی اندیشند، موسیقی پناهگاهی شایسته و ابزار سرگرمی مؤثری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسرت ها و خوشی های زندگانی در سنین پیری بسیار لذت بخش تر و گواراتر از دوران جوانی است.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ پیروزی ای آینده ی ما را در نظر ما مشخص نمی سازد و نمی تواند باعث اعتماد ما به آینده ی دور و درازی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انقلابی نتوانسته است نیكبختی و خوشبختی جاودانه ی اجتماعی را تضمین كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ و نبرد زندگانی باعث پایداری و قوت شما خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر اندیشه و هوش و ادراكی، غذای ویژه ی خودش را باید تجویز كرد كه مطابق با اشتهای آن اندیشه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود نسبت به كسی كه سزاوار و شایسته ی عشق شما به نظر می رسد سوگند وفاداری یاد كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی، یك نمایش و سینمای همیشگی است. تماشاچیان صحنه ی زندگانی یكی پس از دیگری برمی خیزند و از سینمای زندگانی بیرون می روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن خوب، وزیر دارایی خوبی برای خانه است و در اثر لطف و مهربانی و بینایی و بینش او است كه بودجه ی خانه همیشه در تعادل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترك دست زنند، مگر اینكه یكی از میان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترك رهبری كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب و علت واقعی و اصلی پیری در ضعف جسمانی نیست، بلكه در بی علاقگی روحی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی كه آرام تر و كندتر پیر می شوند آنهایی هستند كه با فرهنگ و فرزانگی، دلیل و برهان زندگانی را درك نموده اند.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بسیاری از زمانها، پیرمردان بهتر از جوانان، راه و رسم فرمان دادن و اداره كردن را می دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت و توان بیش از آنكه مربوط به سن و سال باشد، به تندرستی و سلامت وابسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن و هنر پیری آن است كه انسان سالخورده خود را به منزله ی تكیه گاه زندگانی و به منزله ی مرد مورد اعتماد نسل های آینده قرار دهد، نه اینكه خود را در برابر جوانان به منزله ی یك دشمن و رقیب نمایان سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مرد خردمند، پس از آنكه زمانی را صرف كار و تلاش ویژه ای كرد، بقیه ی عمر را جز صرف آسایش خویشتن و فرهنگ و تربیت خاص خود نخواهد ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مردمانی كه جز به تكمیل احساسات بشری نمی اندیشند، موسیقی پناهگاهی شایسته و ابزار سرگرمی مؤثری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسرت ها و خوشی های زندگانی در سنین پیری بسیار لذت بخش تر و گواراتر از دوران جوانی است.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ پیروزی ای آینده ی ما را در نظر ما مشخص نمی سازد و نمی تواند باعث اعتماد ما به آینده ی دور و درازی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انقلابی نتوانسته است نیكبختی و خوشبختی جاودانه ی اجتماعی را تضمین كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ و نبرد زندگانی باعث پایداری و قوت شما خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر اندیشه و هوش و ادراكی، غذای ویژه ی خودش را باید تجویز كرد كه مطابق با اشتهای آن اندیشه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود نسبت به كسی كه سزاوار و شایسته ی عشق شما به نظر می رسد سوگند وفاداری یاد كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگانی، یك نمایش و سینمای همیشگی است. تماشاچیان صحنه ی زندگانی یكی پس از دیگری برمی خیزند و از سینمای زندگانی بیرون می روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن خوب، وزیر دارایی خوبی برای خانه است و در اثر لطف و مهربانی و بینایی و بینش او است كه بودجه ی خانه همیشه در تعادل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترك دست زنند، مگر اینكه یكی از میان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترك رهبری كند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران