0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر نمی خواهد در مرحله ی عشق و محبت خسته شود، باید با حسن نیت، اهمیت مقامی را كه عشق در زندگانی و حیات یك زن دارد درك كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كاری ممكن نیست برای مملكت انجام گیرد، مگر اینكه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملكتی راه نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین ویژگی مورد نیاز یك مدیر، داشتن اراده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همگان، حكومت كردن بر خانه از هر جای دیگر و هر امر دیگری دشوارتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مدیر حقیقی هیچگاه گمان و باور ندارد كه یك هدف كه برآورده شد، دیگر همه ی كارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیر خوب می داند كه هیچ نتیجه ی مطلوبی هیچ گاه به دست نخواهد آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونسردی، بزرگترین صفت برای كسی است كه امر فرماندهی را بر عهده گرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عامل زمان آنقدر مهم است كه باید تنها عامل روشن و فرضیه ی اساسی و اصلی برای پاسخ به مسأله قرار گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا عده ی اندك شماری یافت می شوند كه می توان به آنها اعتماد كرد؛ باید گشت و اینها را یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیر واقعی و حقیقی به بشریت اعتماد نمی كند، اما به چند تن از مردان به تمامی اعتماد می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مدیر پر توقع و جدی همیشه بیش از یك مدیر سهل انگار و سست، مورد علاقه و محبت زیردستان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی، یك حق غیر قابل تصرف بشری نیست، بلكه یك پیروزی مورد پسند است كه باید هر روز این پیروزی و فتح از نو آغاز گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوفان، درد و تباهی را آشكار ساخته، اما او به هیچ وجه آفریننده ی تباهی و درد نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد حقیقی پیری در ضعف جسمانی نیست، بلكه در سهل انگاری و بی باكی روحی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ پیر تا زمانی كه قدرت آن را دارد كه طعمه ای به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگونی های پرشتاب و نوآوریهای شگفت انگیز دلیل پیروزی جوانی است و استقامت و پایداری، ثبات و استحكام سنن و عادت ها، دلیل بر حیثیت و شرف پیری است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر نمی خواهد در مرحله ی عشق و محبت خسته شود، باید با حسن نیت، اهمیت مقامی را كه عشق در زندگانی و حیات یك زن دارد درك كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كاری ممكن نیست برای مملكت انجام گیرد، مگر اینكه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملكتی راه نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین ویژگی مورد نیاز یك مدیر، داشتن اراده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همگان، حكومت كردن بر خانه از هر جای دیگر و هر امر دیگری دشوارتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مدیر حقیقی هیچگاه گمان و باور ندارد كه یك هدف كه برآورده شد، دیگر همه ی كارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیر خوب می داند كه هیچ نتیجه ی مطلوبی هیچ گاه به دست نخواهد آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونسردی، بزرگترین صفت برای كسی است كه امر فرماندهی را بر عهده گرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عامل زمان آنقدر مهم است كه باید تنها عامل روشن و فرضیه ی اساسی و اصلی برای پاسخ به مسأله قرار گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا عده ی اندك شماری یافت می شوند كه می توان به آنها اعتماد كرد؛ باید گشت و اینها را یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیر واقعی و حقیقی به بشریت اعتماد نمی كند، اما به چند تن از مردان به تمامی اعتماد می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك مدیر پر توقع و جدی همیشه بیش از یك مدیر سهل انگار و سست، مورد علاقه و محبت زیردستان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی، یك حق غیر قابل تصرف بشری نیست، بلكه یك پیروزی مورد پسند است كه باید هر روز این پیروزی و فتح از نو آغاز گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوفان، درد و تباهی را آشكار ساخته، اما او به هیچ وجه آفریننده ی تباهی و درد نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد حقیقی پیری در ضعف جسمانی نیست، بلكه در سهل انگاری و بی باكی روحی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ پیر تا زمانی كه قدرت آن را دارد كه طعمه ای به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگونی های پرشتاب و نوآوریهای شگفت انگیز دلیل پیروزی جوانی است و استقامت و پایداری، ثبات و استحكام سنن و عادت ها، دلیل بر حیثیت و شرف پیری است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران