0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه كه دنیای كوچك كاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد كه یك رجل دولتی برجسته ای كه توانسته مملكتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ آموزشی بدون كاردانی مناسب نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است انسان میزان و مقدار كمی از امور را كامل فرا گیرد تا اینكه به طور متوسط مقدار زیادی از مواد را بیاموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاری كه با عشق و محبت آغاز می گردد، لذت بخش و سرورآمیز است، اما عشقی كه با كار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف آموزش و پرورش این نیست كه متخصص و اهل فن تحویل بدهد، بلكه هدف آموزش این است كه فكر و هوش عالی بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پاس داشتن چابكی و نرمی و ظرافت آن است كه انسان هیچ گاه ورزش را ترك نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن پیر شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدی ها و معایب پیری، كه در پایان زندگانی ما، یعنی دوره ی نیكبختی و خوشبختی ما پا به عرصه ی ظهور می گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عملی كه برای جوان گردانیدن و بازدارندگی از آشكار شدن پیری باشد یك عمل و رفتار ناشی از تمدن و مدنیت است.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پیرانه سر نیز می تواند آن قدر مؤثر و گیرا و همان اندازه صادقانه و صمیمانه باشد كه مهرورزی ایام جوانی، صادقانه و صمیمانه و مؤثر و گیرنده است.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك پیرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفیق نخواهد ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد كرد. باید كه مؤمن و معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه كه طبع و اندیشه ی ما می پسندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف داشتن موهبت و استعداد كافی نیست، زیرا اگر آن را به حال خود رها كنند عقیم می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر، گونه ای از حالت تاثر و هیجان است كه در آن حالت، آرامش و سكون به انسان دست می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، از بین برنده ی كسالت و عیب و نیاز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد دچار آشفتگی و بی نظمی می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرم ها از رأس ساخته می شود و چیزی كه در معماری بسیار خطرناك است در اداره ی امور عمومی آسان به نتیجه می رسد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه كه دنیای كوچك كاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد كه یك رجل دولتی برجسته ای كه توانسته مملكتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ آموزشی بدون كاردانی مناسب نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است انسان میزان و مقدار كمی از امور را كامل فرا گیرد تا اینكه به طور متوسط مقدار زیادی از مواد را بیاموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاری كه با عشق و محبت آغاز می گردد، لذت بخش و سرورآمیز است، اما عشقی كه با كار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف آموزش و پرورش این نیست كه متخصص و اهل فن تحویل بدهد، بلكه هدف آموزش این است كه فكر و هوش عالی بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پاس داشتن چابكی و نرمی و ظرافت آن است كه انسان هیچ گاه ورزش را ترك نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فن پیر شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدی ها و معایب پیری، كه در پایان زندگانی ما، یعنی دوره ی نیكبختی و خوشبختی ما پا به عرصه ی ظهور می گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عملی كه برای جوان گردانیدن و بازدارندگی از آشكار شدن پیری باشد یك عمل و رفتار ناشی از تمدن و مدنیت است.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پیرانه سر نیز می تواند آن قدر مؤثر و گیرا و همان اندازه صادقانه و صمیمانه باشد كه مهرورزی ایام جوانی، صادقانه و صمیمانه و مؤثر و گیرنده است.آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك پیرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفیق نخواهد ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد كرد. باید كه مؤمن و معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه كه طبع و اندیشه ی ما می پسندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف داشتن موهبت و استعداد كافی نیست، زیرا اگر آن را به حال خود رها كنند عقیم می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر، گونه ای از حالت تاثر و هیجان است كه در آن حالت، آرامش و سكون به انسان دست می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار، از بین برنده ی كسالت و عیب و نیاز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد دچار آشفتگی و بی نظمی می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرم ها از رأس ساخته می شود و چیزی كه در معماری بسیار خطرناك است در اداره ی امور عمومی آسان به نتیجه می رسد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران