0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش، خود گونه ای از هدیه و ارمغان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رازداری، مسرت و سرور ویژه ی خودش نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی كه سزاوار گرفتن نام "مردی" باشد به كار خود بیش از همه ی جهان و حتی بیش از هر زنی كه او را دوست می دارد عشق می ورزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن درصدد تلاش و كوشش مجدد برای دور كردن مرد از شغل اش برآید، جز اینكه كینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین كتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند كه به آنها كه سزاوار حقیقی محبت و عشق اند، راه و رسم زندگانی را بیاموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه كه هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد، در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد و ذوق همیشه برای زن و شوهر، تازگی و تجدد و تنوع پایدار و همیشگی ایجاد می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما دلدار خود را با ویژگی های خاص خودش برگزیده ایم، باید بگذاریم كه او در حركات و پرورش و نمو آزاد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نیاز به تجزیه كننده ندارد، بلكه برای بیان نیازمند شاعر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه با نیروی تمام دوست دارد و با قدرت كامل عشق می ورزد، می فهمد كه اگر لازم باشد باید خود را تازگی مجدد بخشد و دم به دم خویش را نو و نوتر نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای كار كردن كافی نیست كه انسان پشت یك میز بنشیند، بلكه باید خود را در هنگام كار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یك معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد كه مدیر مافوق او، دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است، هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه انسان گمان می كند وجودش می تواند برای جلوگیری از خطا و اشتباه مفید باشد باید در پست خود باقی بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازداری نقشی است كه حاضر جوابی و دانایی ویژه ی خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگیز و شعف  آمیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرور و مسرت بسیار زیاد به دست آمده از كار خوب به حدی است كه می تواند جانشین تمام مسرت ها و خوشی های جهان گردد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش، خود گونه ای از هدیه و ارمغان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رازداری، مسرت و سرور ویژه ی خودش نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی كه سزاوار گرفتن نام "مردی" باشد به كار خود بیش از همه ی جهان و حتی بیش از هر زنی كه او را دوست می دارد عشق می ورزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن درصدد تلاش و كوشش مجدد برای دور كردن مرد از شغل اش برآید، جز اینكه كینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین كتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند كه به آنها كه سزاوار حقیقی محبت و عشق اند، راه و رسم زندگانی را بیاموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه كه هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد، در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد و ذوق همیشه برای زن و شوهر، تازگی و تجدد و تنوع پایدار و همیشگی ایجاد می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما دلدار خود را با ویژگی های خاص خودش برگزیده ایم، باید بگذاریم كه او در حركات و پرورش و نمو آزاد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نیاز به تجزیه كننده ندارد، بلكه برای بیان نیازمند شاعر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه با نیروی تمام دوست دارد و با قدرت كامل عشق می ورزد، می فهمد كه اگر لازم باشد باید خود را تازگی مجدد بخشد و دم به دم خویش را نو و نوتر نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای كار كردن كافی نیست كه انسان پشت یك میز بنشیند، بلكه باید خود را در هنگام كار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یك معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد كه مدیر مافوق او، دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است، هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه انسان گمان می كند وجودش می تواند برای جلوگیری از خطا و اشتباه مفید باشد باید در پست خود باقی بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازداری نقشی است كه حاضر جوابی و دانایی ویژه ی خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگیز و شعف  آمیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرور و مسرت بسیار زیاد به دست آمده از كار خوب به حدی است كه می تواند جانشین تمام مسرت ها و خوشی های جهان گردد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران