0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است . آندره مصورا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محیط سازند ولی اشخاص دیوانه سعی می کنند محیط را به رنگ خود در آورند ، به همین جهت تحولات و ترقیات اجتماع به دست دیوانگان بوده است . آندره مورا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك پيرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفيق نخواهد ماند. آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ تجربه و آزموني را نمي توان دليل اعتبار گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيجانات شديد نفساني و عشق و شهوت و خشم نمي تواند يك بشر را، يك انسان را راهنمايي و رهبري كرده و به هدف و مراد خود برساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با شتاب وارد مرحله ي قضاوت بي دليل نشويم و شتابزده تصميم نگيريم، آن وقت توانسته ايم گامي بزرگ به سوي فرزانگي و خرد و احتياط و پرهيزگاري برداريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب انديشيدن آن است كه ما از مدل و نمونه ي كوچك داخلي دنياي وجود خودمان بر اساس دنياي بزرگ و حقيقي، تصوير درست و روشني كه سزاوار وجود خود ما است بسازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر به اميد زنده است و اميد همان آرزو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد دانا كوشش دارند خود را همرنگ محيط سازند، اما اشخاص ديوانه سعي مي كنند محيط را به رنگ خود در آورند. به همين دليل، تحولات و پيشرفت هاي اجتماع به دست ديوانگان بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه دوست پيدا كني، بايد خود را سزاوار و آماده دوستي كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر خيلي زود به خوشبختي عادت مي كند و خيلي زود هم فراموش مي كند كه خوشبخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سود را آزار مده كه خود در آتشي بي پايان مي سوزد. هر چيزي كه مطابق ميل و آرزوي ماست، حقيقت محض به نظرمان مي رسد و تمام آن چيزها كه بر خلاف ميل مان است، خشمناكمان مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است انسان ميزان و مقدار كمي از امور را كامل فرا گيرد تا اينكه به طور متوسط مقدار زيادي از مواد را بياموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي كه بدون زحمت و رنج آموخته شود روزي فراموش مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ آموزشي بدون كارداني مناسب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك زن از نتايج زحمت هاي خود در تنظيم خانه كه دنياي كوچك كاملي است بايد به همان ميزان مغرور و مفتخر باشد كه يك رجل دولتي برجسته اي كه توانسته مملكتي را نظم و ترتيب بخشيده و سازمان دهد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است . آندره مصورا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محیط سازند ولی اشخاص دیوانه سعی می کنند محیط را به رنگ خود در آورند ، به همین جهت تحولات و ترقیات اجتماع به دست دیوانگان بوده است . آندره مورا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك پيرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفيق نخواهد ماند. آندره موروا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ تجربه و آزموني را نمي توان دليل اعتبار گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيجانات شديد نفساني و عشق و شهوت و خشم نمي تواند يك بشر را، يك انسان را راهنمايي و رهبري كرده و به هدف و مراد خود برساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با شتاب وارد مرحله ي قضاوت بي دليل نشويم و شتابزده تصميم نگيريم، آن وقت توانسته ايم گامي بزرگ به سوي فرزانگي و خرد و احتياط و پرهيزگاري برداريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب انديشيدن آن است كه ما از مدل و نمونه ي كوچك داخلي دنياي وجود خودمان بر اساس دنياي بزرگ و حقيقي، تصوير درست و روشني كه سزاوار وجود خود ما است بسازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر به اميد زنده است و اميد همان آرزو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد دانا كوشش دارند خود را همرنگ محيط سازند، اما اشخاص ديوانه سعي مي كنند محيط را به رنگ خود در آورند. به همين دليل، تحولات و پيشرفت هاي اجتماع به دست ديوانگان بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه دوست پيدا كني، بايد خود را سزاوار و آماده دوستي كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر خيلي زود به خوشبختي عادت مي كند و خيلي زود هم فراموش مي كند كه خوشبخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سود را آزار مده كه خود در آتشي بي پايان مي سوزد. هر چيزي كه مطابق ميل و آرزوي ماست، حقيقت محض به نظرمان مي رسد و تمام آن چيزها كه بر خلاف ميل مان است، خشمناكمان مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است انسان ميزان و مقدار كمي از امور را كامل فرا گيرد تا اينكه به طور متوسط مقدار زيادي از مواد را بياموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي كه بدون زحمت و رنج آموخته شود روزي فراموش مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ آموزشي بدون كارداني مناسب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك زن از نتايج زحمت هاي خود در تنظيم خانه كه دنياي كوچك كاملي است بايد به همان ميزان مغرور و مفتخر باشد كه يك رجل دولتي برجسته اي كه توانسته مملكتي را نظم و ترتيب بخشيده و سازمان دهد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران