0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره خواسته‌ها و نيازهاي خود را با كمك خواستن از ديگران و گردآوري دانسته‌ها و داده‌هاي بيشتري بخواهيد، نه با محاكمه و بازخواست كردن ديگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي را همان گونه كه هست بپذيريد؛ در اين زمان است كه آرزو محو مي شود. سعي كنيد هميشه شاد باشيد، بدون اينكه براي اين شادي دليل خاصي وجود داشته باشد و اينگونه است كه به آرامش مي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به ديگران چشم ندوزيد و دنباله‌رو نباشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كارشناس چيره‌دست و كارآزموده‌ي زندگي شما، خودتان هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه بياموزيم كه از ترديد و دودلي لذت ببريم و از آن به سود خود بهره بگيريم، زندگي به مراتب، ساده‌تر و زيباتر خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس از دودلي سبب مي‌شود از حركت بازايستيم، نه خودِ ترديد و دودلي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي، گرايش ما به گسترش دادن و كلي‌گويي، برخاسته از اين گرايش و نياز دروني است كه كمتر بينديشيم و آسوده‌تر باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه گرفتن تصميم مهمي را دشوار يافتيد بدانيد كه علتش تنها يك چيز است و آن اينكه تصور روشني از ارزشهاي خود نداريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌توانيد به دشواري‌هاي خود پشت كنيد، بلكه مي‌بايست با آنها روبرو شويد و براي از بين بردن آنها كاري انجام دهيد و تلاش كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون احتمالات يادتان نرود، شايد روزي كسي بگويد: ((بله))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن خود را باز و پذيرا نگه داريد و همواره گنجايش راه دادن انديشه‌ها و باورهاي تازه را در خودتان ايجاد كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره نظر ديگران را جويا شويد و مشورت كنيد، ولي تصميم نهايي را خودتان بگيريد؛ چون اين شما هستيد كه مي‌بايست پيامدها و نتايج آن را بپذيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاسخ و واكنش شما در برابر دشواري‌ها، بيش از هر كار ديگري در زندگي، در زقم زدن سرنوشت، كاميابي و شكست‌تان تعيين كننده خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتي پزشكان در كمال راستي، امانت و پايبندي خود، اشتباه كرده‌اند و مي‌كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئوليت را بپذير؛ بگذار هرچه مي خواهد پيش آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوشيد انديشه‌اي آزاد و سرشتي پرسش‌گر داشته باشيد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره خواسته‌ها و نيازهاي خود را با كمك خواستن از ديگران و گردآوري دانسته‌ها و داده‌هاي بيشتري بخواهيد، نه با محاكمه و بازخواست كردن ديگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي را همان گونه كه هست بپذيريد؛ در اين زمان است كه آرزو محو مي شود. سعي كنيد هميشه شاد باشيد، بدون اينكه براي اين شادي دليل خاصي وجود داشته باشد و اينگونه است كه به آرامش مي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به ديگران چشم ندوزيد و دنباله‌رو نباشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كارشناس چيره‌دست و كارآزموده‌ي زندگي شما، خودتان هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه بياموزيم كه از ترديد و دودلي لذت ببريم و از آن به سود خود بهره بگيريم، زندگي به مراتب، ساده‌تر و زيباتر خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس از دودلي سبب مي‌شود از حركت بازايستيم، نه خودِ ترديد و دودلي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي، گرايش ما به گسترش دادن و كلي‌گويي، برخاسته از اين گرايش و نياز دروني است كه كمتر بينديشيم و آسوده‌تر باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه گرفتن تصميم مهمي را دشوار يافتيد بدانيد كه علتش تنها يك چيز است و آن اينكه تصور روشني از ارزشهاي خود نداريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌توانيد به دشواري‌هاي خود پشت كنيد، بلكه مي‌بايست با آنها روبرو شويد و براي از بين بردن آنها كاري انجام دهيد و تلاش كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون احتمالات يادتان نرود، شايد روزي كسي بگويد: ((بله))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن خود را باز و پذيرا نگه داريد و همواره گنجايش راه دادن انديشه‌ها و باورهاي تازه را در خودتان ايجاد كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره نظر ديگران را جويا شويد و مشورت كنيد، ولي تصميم نهايي را خودتان بگيريد؛ چون اين شما هستيد كه مي‌بايست پيامدها و نتايج آن را بپذيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاسخ و واكنش شما در برابر دشواري‌ها، بيش از هر كار ديگري در زندگي، در زقم زدن سرنوشت، كاميابي و شكست‌تان تعيين كننده خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتي پزشكان در كمال راستي، امانت و پايبندي خود، اشتباه كرده‌اند و مي‌كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئوليت را بپذير؛ بگذار هرچه مي خواهد پيش آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوشيد انديشه‌اي آزاد و سرشتي پرسش‌گر داشته باشيد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران