0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و شما نيز مي توانيم زندگاني خود را به شكل يكي از اين افسانه ها در آوريم، به شرط اينكه شهامت داشته باشيم و بدانيم كه قادريم اختيار رخدادهايي را كه در زندگيمان روي مي دهد، به دست گيريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمانهاي تصميم گيري است كه سرنوشت ما رقم زده مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توجه مان را به چيزي جلب كنيم كه از آن وحشت داريم، به يقين همان بلايي كه از آن مي ترسيم، بر سرمان مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه ديگران از شما درخواست كمك مي‌كنند، بهتر است به آنها كمك كنيد، نه اينكه شما نيز از آنها كمك بخواهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به دنبال هدف تازه اي مي رويد و با مانعي مواجه مي شويد، به ياد آوريد كه از اين موانع ، پيش تر هم در زندگي تان بوده است و بر آنها چيره گشته و موفق شده ايد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه گمان نمي‌كنيد به شما و هويت‌تان توهين شده است، مي‌توانيد نيرومندانه‌‌تر به كنش بپردازيد و شرايط را در دست بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره روش ديگري براي نگريستن به آنچه پيش آمده، وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيز را هر اندازه كه نازك ببريد و ورقه ورقه كنيد، باز هم ورقه‌هاي ايجاد شده، هر كدام دو رو و دو سو خواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشداوري درباره‌ي هويت ديگران، هر گونه ارتباط ميان شما و آنها را از بين خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه حواس خود را به هر چيزي متوجه كنيم همان را به دست مي آوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به خود اعتماد داشته باشيد. اگر يك بار كاري را با موفقيت انجام داده باشيد، باز هم مي توانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مراقب سلامتي خود نباشيد، به سختي مي توانيد از عواطف خود بهره مند گرديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هدف دوستان، آشنايان و نزديكان خود را زير سؤال نبريد؛ بكوشيد همواره به سوي دنياي آنها پل بزنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه نمي‌دانيد چه چيزي حال‌تان را خوب مي‌كند، نمي‌توانيد به حال خوب برسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآشفتگي‌ها و خشم‌هاي ما برخاسته از چَم و مفهومي است كه به پيشامدها، رويدادها و رخدادها نسبت مي‌دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي در زندگي، كاميابي در برقراري ارتباط با خودتان و آفرينش مفاهيمي است كه پشتيبان‌تان بوده و به شما نيروي بيشتري ببخشد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و شما نيز مي توانيم زندگاني خود را به شكل يكي از اين افسانه ها در آوريم، به شرط اينكه شهامت داشته باشيم و بدانيم كه قادريم اختيار رخدادهايي را كه در زندگيمان روي مي دهد، به دست گيريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمانهاي تصميم گيري است كه سرنوشت ما رقم زده مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توجه مان را به چيزي جلب كنيم كه از آن وحشت داريم، به يقين همان بلايي كه از آن مي ترسيم، بر سرمان مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه ديگران از شما درخواست كمك مي‌كنند، بهتر است به آنها كمك كنيد، نه اينكه شما نيز از آنها كمك بخواهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به دنبال هدف تازه اي مي رويد و با مانعي مواجه مي شويد، به ياد آوريد كه از اين موانع ، پيش تر هم در زندگي تان بوده است و بر آنها چيره گشته و موفق شده ايد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه گمان نمي‌كنيد به شما و هويت‌تان توهين شده است، مي‌توانيد نيرومندانه‌‌تر به كنش بپردازيد و شرايط را در دست بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره روش ديگري براي نگريستن به آنچه پيش آمده، وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيز را هر اندازه كه نازك ببريد و ورقه ورقه كنيد، باز هم ورقه‌هاي ايجاد شده، هر كدام دو رو و دو سو خواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشداوري درباره‌ي هويت ديگران، هر گونه ارتباط ميان شما و آنها را از بين خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه حواس خود را به هر چيزي متوجه كنيم همان را به دست مي آوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به خود اعتماد داشته باشيد. اگر يك بار كاري را با موفقيت انجام داده باشيد، باز هم مي توانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مراقب سلامتي خود نباشيد، به سختي مي توانيد از عواطف خود بهره مند گرديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز هدف دوستان، آشنايان و نزديكان خود را زير سؤال نبريد؛ بكوشيد همواره به سوي دنياي آنها پل بزنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه نمي‌دانيد چه چيزي حال‌تان را خوب مي‌كند، نمي‌توانيد به حال خوب برسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآشفتگي‌ها و خشم‌هاي ما برخاسته از چَم و مفهومي است كه به پيشامدها، رويدادها و رخدادها نسبت مي‌دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي در زندگي، كاميابي در برقراري ارتباط با خودتان و آفرينش مفاهيمي است كه پشتيبان‌تان بوده و به شما نيروي بيشتري ببخشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران