0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصورات دروني ما مطابق با ثبت دقيق رخدادها نيست، بلكه رخدادهاي مورد نظر، از صافي باورهاي خاص فرد، برداشتها، ارزشها و پيش فرض هاي وي مي گذرند تا ثبت گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق مي توانند خود را در چنان حالت روحي قرار دهند كه آن حالت به آنها قدرت و دلگرمي بدهد تا به اهداف خود دست يابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحيه، مجموعه ي ميليونها جريان عصبي است كه در درون ما رخ مي دهد؛ به عبارت ديگر، جمع كل تجربه هاي ما در هر لحظه از زمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه خانه اش شيشه اي است، سنگ پرتاب نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمادگي داشتن و استفاده از فرصتها رويهم رفته چيزي را به وجود مي آورند كه آن را خوشبختي مي ناميم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه هايي كه ديگران تنظيم كنند هميشه به كار شما نخواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمايش و خطا بسيار خوب است، تنها يك عيب دارد: مقدار زيادي از سرمايه اي كه همه ي ما كم داريم، يعني زمان، در اين راه صرف مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درك ارزشها يكي از حساس ترين كليدهاي نيل به پيشرفت و كاميابي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش، پيشداوري اساسي، اخلاقي و عملي است در مورد اينكه چه چيزهايي از اهميت برخوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در روابط خود، خواهان عشق هستند. عشق، به زندگي نيرو و رنگ و معنا مي بخشد. هيچ عظمتي بدون عشقي بزرگ به دست نمي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادي كه موفق هستند، آمادگي تغيير و قابليت انعطاف دارند؛ تا جايي كه بتوانند زندگي دلخواه خود را فراهم نمايند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه نتيجه بخش است، عمل است. دانش فقط نيروي بالقوه اي است در دست آنان كه مي دانند چگونه مي توان عمل مؤثري انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جسم شما زنده، پر تحرك و شاد باشد، روحيات شما نيز از آن پيروي مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشتن فكر و انديشه ي مثبت به تنهايي كارساز بود، بايستي همه در كودكي اسبهاي كوچك داشته و اكنون نيز زندگي رويايي داشته باشيم؛ هر موفقيت بزرگ با عمل به دست مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي مدرن، دانستنيها، ابزار قدرتمندان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در عصر اطلاعات [ =دانستنيها ] زندگي مي كنيم؛ نمودار درجه اول فرهنگ ما ديگر صنعت نيست، بلكه ارتباطات است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصورات دروني ما مطابق با ثبت دقيق رخدادها نيست، بلكه رخدادهاي مورد نظر، از صافي باورهاي خاص فرد، برداشتها، ارزشها و پيش فرض هاي وي مي گذرند تا ثبت گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق مي توانند خود را در چنان حالت روحي قرار دهند كه آن حالت به آنها قدرت و دلگرمي بدهد تا به اهداف خود دست يابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحيه، مجموعه ي ميليونها جريان عصبي است كه در درون ما رخ مي دهد؛ به عبارت ديگر، جمع كل تجربه هاي ما در هر لحظه از زمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه خانه اش شيشه اي است، سنگ پرتاب نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمادگي داشتن و استفاده از فرصتها رويهم رفته چيزي را به وجود مي آورند كه آن را خوشبختي مي ناميم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه هايي كه ديگران تنظيم كنند هميشه به كار شما نخواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمايش و خطا بسيار خوب است، تنها يك عيب دارد: مقدار زيادي از سرمايه اي كه همه ي ما كم داريم، يعني زمان، در اين راه صرف مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درك ارزشها يكي از حساس ترين كليدهاي نيل به پيشرفت و كاميابي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش، پيشداوري اساسي، اخلاقي و عملي است در مورد اينكه چه چيزهايي از اهميت برخوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در روابط خود، خواهان عشق هستند. عشق، به زندگي نيرو و رنگ و معنا مي بخشد. هيچ عظمتي بدون عشقي بزرگ به دست نمي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادي كه موفق هستند، آمادگي تغيير و قابليت انعطاف دارند؛ تا جايي كه بتوانند زندگي دلخواه خود را فراهم نمايند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه نتيجه بخش است، عمل است. دانش فقط نيروي بالقوه اي است در دست آنان كه مي دانند چگونه مي توان عمل مؤثري انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جسم شما زنده، پر تحرك و شاد باشد، روحيات شما نيز از آن پيروي مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشتن فكر و انديشه ي مثبت به تنهايي كارساز بود، بايستي همه در كودكي اسبهاي كوچك داشته و اكنون نيز زندگي رويايي داشته باشيم؛ هر موفقيت بزرگ با عمل به دست مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي مدرن، دانستنيها، ابزار قدرتمندان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در عصر اطلاعات [ =دانستنيها ] زندگي مي كنيم؛ نمودار درجه اول فرهنگ ما ديگر صنعت نيست، بلكه ارتباطات است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران