0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجستجوي قهرمان نباشيد،بلكه خودقهرمان بشويد.آنتوني رابينز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کشیدن تصویر است نه جمع زدن ارقام. (انتونی رابینز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهتان را بر روی هدف متمرکز سازید.نه بر روی چیزهایی که موجب هراس تان می شود.{رابینز}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا جسم نيرومند نباشد، برداشتن گام هاي نيرومند امكان پذير نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيدن به برخي چيزها ايمان محكم و انرژي و تلاش فراوان مي خواهد، گرچه مي توان به آنها رسيد، اما بايد به راستي كار كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمابيش هر چيزي را كه در دنيا بخواهيد، اگر از راه درست برويد و باور محكم و تصميم بي چون و چرا داشته باشيد، آن را به دست خواهيد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش و پرورش ما تاكنون به فكر اين بوده كه دانش آموزان چه مطالبي بايد بياموزند نه اينكه چگونه بهتر مي توانند مطالب را فرا گيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مي تواند به عقب بازگردد، اما زمان قابل بازگشت نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طور رايج، مشكل مردم در كمبود امكانات نيست، بلكه در نحوه ي اداره ي امكانات موجود است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موفقيت، آثاري از خود بر جاي مي گذارد؛ اين ردپاها را دنبال كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت ورزشكاران از لحاظ مهارتهاي بدني چندان مهم نيست. آنچه ورزشكاران خوب را از قهرمان هاي بزرگ متفاوت مي كند ميزان اراده و پشتكار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين عامل بازدارنده ي بيشتر مردم، ترس از شكست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ها چنان اثري در ما داشته اند كه يادگار آنها تا ابد در ذهن ما جا گرفته است. اين گونه رويدادها باورهايي در ما ايجاد مي كنند كه مي تواند زندگي ما را تغيير دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي افرادي به موفقيت هاي بزرگ مي رسند، تنها به اين دليل ساده كه نمي دانند كاري كه به آن دست زده اند، بسيار دشوار، بلكه غير ممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بطن هر بدبختي و حادثه ي ناخوشايند، دانه اي است كه روزي به ثمر رسيده و فوايد بسيار به بار خواهد آورد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجستجوي قهرمان نباشيد،بلكه خودقهرمان بشويد.آنتوني رابينز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کشیدن تصویر است نه جمع زدن ارقام. (انتونی رابینز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهتان را بر روی هدف متمرکز سازید.نه بر روی چیزهایی که موجب هراس تان می شود.{رابینز}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا جسم نيرومند نباشد، برداشتن گام هاي نيرومند امكان پذير نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيدن به برخي چيزها ايمان محكم و انرژي و تلاش فراوان مي خواهد، گرچه مي توان به آنها رسيد، اما بايد به راستي كار كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمابيش هر چيزي را كه در دنيا بخواهيد، اگر از راه درست برويد و باور محكم و تصميم بي چون و چرا داشته باشيد، آن را به دست خواهيد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش و پرورش ما تاكنون به فكر اين بوده كه دانش آموزان چه مطالبي بايد بياموزند نه اينكه چگونه بهتر مي توانند مطالب را فرا گيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مي تواند به عقب بازگردد، اما زمان قابل بازگشت نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طور رايج، مشكل مردم در كمبود امكانات نيست، بلكه در نحوه ي اداره ي امكانات موجود است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موفقيت، آثاري از خود بر جاي مي گذارد؛ اين ردپاها را دنبال كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت ورزشكاران از لحاظ مهارتهاي بدني چندان مهم نيست. آنچه ورزشكاران خوب را از قهرمان هاي بزرگ متفاوت مي كند ميزان اراده و پشتكار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين عامل بازدارنده ي بيشتر مردم، ترس از شكست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ها چنان اثري در ما داشته اند كه يادگار آنها تا ابد در ذهن ما جا گرفته است. اين گونه رويدادها باورهايي در ما ايجاد مي كنند كه مي تواند زندگي ما را تغيير دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي افرادي به موفقيت هاي بزرگ مي رسند، تنها به اين دليل ساده كه نمي دانند كاري كه به آن دست زده اند، بسيار دشوار، بلكه غير ممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بطن هر بدبختي و حادثه ي ناخوشايند، دانه اي است كه روزي به ثمر رسيده و فوايد بسيار به بار خواهد آورد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران