0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس شور و هیجان را در خود تقویت کنید تا هر مشکلی را بصورت فرصتی در نظر آورید و زندگی خود را با ضرب آهنگی سریعتر پیش ببرید. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید. این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که ( هر گفتگو یا ارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک). آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگیمان نیست ، بلکه تصمیمهای ماست. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجود موانع ، تنهابه این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند، جزمتر کنید . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابلیت انعطاف داشته باشید . تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین می کند . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خطاهای خود درس نگیریم ، ممکن است در آینده نیز آنهارا تکرار کنیم . آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید. آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتکار ، پشتکار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است. آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریم . آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنبال هدف تازه ای می روید و با مانعی مواجه می شوید ، به یاد آورید که از این موانع ، قبلاٌ هم در زندگیتان بوده است و بر آنها غلبه کرده و موفق شده اید! . آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسش های ما افکار ما را می سازند. آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسش های ما افکار ما را می سازند. رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید . آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسؤولیت قبول کن، بگذار هرچه می‌خواهد پیش بیاید. آنتونی رابینز 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس شور و هیجان را در خود تقویت کنید تا هر مشکلی را بصورت فرصتی در نظر آورید و زندگی خود را با ضرب آهنگی سریعتر پیش ببرید. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید. این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که ( هر گفتگو یا ارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک). آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگیمان نیست ، بلکه تصمیمهای ماست. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجود موانع ، تنهابه این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند، جزمتر کنید . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابلیت انعطاف داشته باشید . تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین می کند . آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خطاهای خود درس نگیریم ، ممکن است در آینده نیز آنهارا تکرار کنیم . آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید. آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتکار ، پشتکار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است. آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریم . آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنبال هدف تازه ای می روید و با مانعی مواجه می شوید ، به یاد آورید که از این موانع ، قبلاٌ هم در زندگیتان بوده است و بر آنها غلبه کرده و موفق شده اید! . آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسش های ما افکار ما را می سازند. آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسش های ما افکار ما را می سازند. رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره مند شوید . آنتونی رابینز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسؤولیت قبول کن، بگذار هرچه می‌خواهد پیش بیاید. آنتونی رابینز 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران