0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید چگونه باید حال خود را بهتر سازید؟ آیا امکان دارد کاری کنید که هم اکنون احساس خوشبختی کامل، هیجان و شور و شوق کنید؟ مسلم است! کافی است که مرکز توجه خود را تغییر دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خطاهای خود درس نگیریم ، ممکن است در آینده نیز آنها را تکرار کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر تصمیم بگیریم ،قدرت تصمیم گیری ما بیشتر می شود . همچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند ، قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و شما نیز می توانیم زندگانی خود رابه صورت یک افسانه در آوریم ، به شرط اینکه شهامت داشته باشیم و بدانیم که قادریم اختیار اتفاقاتی را که در زندگیمان می افتد به دستگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز به گونه اي زندگي كنيد كه گويي آن روز، مهمترين روز زندگي شما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانیم همیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم ، دست کم می توانیم بر واکنش های خود نسبت به آن وقایع ، و بر اعمالی که در مقابل آن ها انجام می دهیم مسلط باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه هر گاه از دست كسي خشمگين و يا برآشفته شديد، اين، قوانين فردي شما است كه ناآرام تان كرده است، نه رفتار طرف مقابل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی درزندگی به خودی خود دارای معنا نیست . این شمایید که به آن معنا می دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اطمينان و باور، چيزي نيست كه آن را در بيرون از خود بجوييم و به سوي آن، دست دراز كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي براي برنده شدن، دست به كارهايي مي‌زنيم كه با ارزش‌هاي دروني ما ناسازگار است. در اين موارد، بازنده‌ي اصلي ما هستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنا��چه هدف از زندگاني خود را ندانيد و نشناسيد، چگونه مي‌توانيد در بازي زندگي برنده باشيد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بدانیم که قدرت نهایی برای تعریف هویت، در اختیار خود ماست. گذشته ما، مشخص کننده حال یا آینده ما نیست. دست به عمل بزنید و هویت تازه و نیرومند خود را از همین امروز بپذیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هرگز مشكلي را سر اهمان نمي‌گذارد، مگر آنكه بداند، شايستگي و گنجايش رويارويي با آن و توانايي از بين بردن آن را نيز داريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه نمي‌دانيد چه چيزي حالتان را خوب مي‌كند، نمي‌توانيد به حال خوب برسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي درد و رنج، چيزهايي به ما مي‌آموزد كه شادي و شادماني هرگز نمي‌تواند بياموزد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانید چگونه باید حال خود را بهتر سازید؟ آیا امکان دارد کاری کنید که هم اکنون احساس خوشبختی کامل، هیجان و شور و شوق کنید؟ مسلم است! کافی است که مرکز توجه خود را تغییر دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خطاهای خود درس نگیریم ، ممکن است در آینده نیز آنها را تکرار کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر تصمیم بگیریم ،قدرت تصمیم گیری ما بیشتر می شود . همچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند ، قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و شما نیز می توانیم زندگانی خود رابه صورت یک افسانه در آوریم ، به شرط اینکه شهامت داشته باشیم و بدانیم که قادریم اختیار اتفاقاتی را که در زندگیمان می افتد به دستگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز به گونه اي زندگي كنيد كه گويي آن روز، مهمترين روز زندگي شما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانیم همیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم ، دست کم می توانیم بر واکنش های خود نسبت به آن وقایع ، و بر اعمالی که در مقابل آن ها انجام می دهیم مسلط باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه هر گاه از دست كسي خشمگين و يا برآشفته شديد، اين، قوانين فردي شما است كه ناآرام تان كرده است، نه رفتار طرف مقابل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی درزندگی به خودی خود دارای معنا نیست . این شمایید که به آن معنا می دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اطمينان و باور، چيزي نيست كه آن را در بيرون از خود بجوييم و به سوي آن، دست دراز كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي براي برنده شدن، دست به كارهايي مي‌زنيم كه با ارزش‌هاي دروني ما ناسازگار است. در اين موارد، بازنده‌ي اصلي ما هستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه هدف از زندگاني خود را ندانيد و نشناسيد، چگونه مي‌توانيد در بازي زندگي برنده باشيد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بدانیم که قدرت نهایی برای تعریف هویت، در اختیار خود ماست. گذشته ما، مشخص کننده حال یا آینده ما نیست. دست به عمل بزنید و هویت تازه و نیرومند خود را از همین امروز بپذیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هرگز مشكلي را سر اهمان نمي‌گذارد، مگر آنكه بداند، شايستگي و گنجايش رويارويي با آن و توانايي از بين بردن آن را نيز داريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه نمي‌دانيد چه چيزي حالتان را خوب مي‌كند، نمي‌توانيد به حال خوب برسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي درد و رنج، چيزهايي به ما مي‌آموزد كه شادي و شادماني هرگز نمي‌تواند بياموزد.