0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر مردم مي پذيرند، چيزهايي بسيار ارزشمندتر از پول را از دست بدهند تا پول بيشتري به دست آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راههايي براي كمك به ديگران كشف كنيد كه متناسب با درآمدتان باشد، به يكي از بزرگترين دلخوشي هاي زندگي دست خواهيد يافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضايت خاطري كه از كمك ديگران به دست مي آيد به هيچ بهايي قابل خريداري نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي رفع فشارهاي عصبي بايد دو گام برداشت: گام نخست اينكه براي مسائل جزيي، خود را ناراحت نكنيد، گام دوم اينكه بدانيد همه ي مسائل جزيي هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسير هر موفقيت بزرگ، دشواريها و ناكامي هاي بزرگي قرار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بايد خود را با زندگي، آنچنان كه هست و نه آن گونه كه مي خواهيم باشد، سازگار كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محدوديت هايي كه داريد آنهايي هستند كه خودتان براي خود ايجاد كرده ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد از گذشته درس بياموزيم، نه اينكه در گذشته ها زندگي كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق آدمهاي موفق و ناموفق در آنچه كه دارند نيست، بلكه در اين است كه با توجه به امكانات و تجربه هاي خود، چه مي بينند و چه مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور ما در مورد آنچه كه هستيم و آنچه كه مي توانيم باشيم، به درستي مشخص كننده ي آينده ي ما است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز در زندگي معنا ندارد، مگر معنايي كه شما به آن بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگیمان نیست، بلکه تصمیمهای ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین فرق میان افراد موفق و ناموفق چیست؟ موضوع بسیار ساده است: افراد موفق سؤالات بهتری از خود پرسیده اند ، و در نتیجه پاسخهای بهتری نیز گرفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به هر موفقیت فردی،ابتدا باید تغییری در باورهای خود ایجاد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما غالباٌ تصور می کنیم که موفقیت بسته به استعداد و نبوغ است. با وجود این، من عقیده دارم که نبوغ واقعی این است که با تقویت ایمان و اعتقادات سازنده ، نیروهای عظیم درونی خود را فعال کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما قادریم هر واقعه ای را طوری معنی کنیم که امیدوار کننده و نیروبخش باشد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر مردم مي پذيرند، چيزهايي بسيار ارزشمندتر از پول را از دست بدهند تا پول بيشتري به دست آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راههايي براي كمك به ديگران كشف كنيد كه متناسب با درآمدتان باشد، به يكي از بزرگترين دلخوشي هاي زندگي دست خواهيد يافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضايت خاطري كه از كمك ديگران به دست مي آيد به هيچ بهايي قابل خريداري نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي رفع فشارهاي عصبي بايد دو گام برداشت: گام نخست اينكه براي مسائل جزيي، خود را ناراحت نكنيد، گام دوم اينكه بدانيد همه ي مسائل جزيي هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسير هر موفقيت بزرگ، دشواريها و ناكامي هاي بزرگي قرار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بايد خود را با زندگي، آنچنان كه هست و نه آن گونه كه مي خواهيم باشد، سازگار كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محدوديت هايي كه داريد آنهايي هستند كه خودتان براي خود ايجاد كرده ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد از گذشته درس بياموزيم، نه اينكه در گذشته ها زندگي كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق آدمهاي موفق و ناموفق در آنچه كه دارند نيست، بلكه در اين است كه با توجه به امكانات و تجربه هاي خود، چه مي بينند و چه مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور ما در مورد آنچه كه هستيم و آنچه كه مي توانيم باشيم، به درستي مشخص كننده ي آينده ي ما است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز در زندگي معنا ندارد، مگر معنايي كه شما به آن بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگیمان نیست، بلکه تصمیمهای ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین فرق میان افراد موفق و ناموفق چیست؟ موضوع بسیار ساده است: افراد موفق سؤالات بهتری از خود پرسیده اند ، و در نتیجه پاسخهای بهتری نیز گرفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به هر موفقیت فردی،ابتدا باید تغییری در باورهای خود ایجاد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما غالباٌ تصور می کنیم که موفقیت بسته به استعداد و نبوغ است. با وجود این، من عقیده دارم که نبوغ واقعی این است که با تقویت ایمان و اعتقادات سازنده ، نیروهای عظیم درونی خود را فعال کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما قادریم هر واقعه ای را طوری معنی کنیم که امیدوار کننده و نیروبخش باشد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران