0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به ديگران، قوانين خود را نگوييد، نبايد اميد داشته باشيد كه آنان بر پايه ي قوانين شما رفتار كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قواعد بازي را ندانيد، امكان بُرد وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه هر گاه از دست كسي خشمگين و يا برآشفته شديد، اين، قوانين فردي شما است كه ناآرام تان كرده است، نه رفتار طرف مقابل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوانين فردي، بر همه ي كنش هاي ما فرمانروايي مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر كامروا نشويد، زندگي، خود به خود و به ميزان كافي، شما را دچار رنج خواهد ساخت و نيازي نيست كه با ايجاد قوانين سخت، پيوسته خود را دچار رنج و اندوه كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه خود را هميشه خوب و خوش احساس مي كنند، رفتارشان با ديگران بهتر است و به عنوان يك فرد انسان، از توانايي هاي خود بيشتر بهره مي گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه ديگران، همه ي باورهاي شما را بپذيرند، امري، نشدني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر كاميابي من ناشي از اين باور است كه مي دانم توانايي انجام بسياري از كارها را دارم، هرچند كه آن كارها را پيش تر انجام نداده باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، پديده اي دگرگون شونده است، از اين رو، قوانين ما بايد به گونه اي باشد كه به ما اجازه ي سازگاري، رشد و لذت را بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه احساس كنيد، ارزشهاي مورد نظرتان برآورده مي شود يا نه، بستگي به قوانين فردي شما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگي خود را به گونه اي بنا كنيم كه خوشبختي ما وابسته به اموري بيرون از دسترس ما باشد، در آن صورت، احساس رنج خواهيم كر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي توانيد هم اكنون، احساس شادي كنيد، بدون اينكه هرگز به دليل ويژه اي نياز باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي احساس شادكامي و خوشبختي، لزومي ندارد كه پيشامد ويژه اي رخ دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر ما براي باز شناختن بهاي هر چيز، قانوني داريم و آن اينكه، خواستار امور كمياب هستيم و براي امور بسيار شگفت انگيزي كه پيوسته در پيرامون مان رخ مي دهد، ارزشي قائل نيستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين خشنودي هاي زندگي، زماني به دست مي آيد كه انسان بداند در راستاي باورهاي راستين خود، رفتار كرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد، براي فرار از رنج، تلاش بيشتري مي كنند تا براي كسب لذت.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به ديگران، قوانين خود را نگوييد، نبايد اميد داشته باشيد كه آنان بر پايه ي قوانين شما رفتار كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قواعد بازي را ندانيد، امكان بُرد وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه هر گاه از دست كسي خشمگين و يا برآشفته شديد، اين، قوانين فردي شما است كه ناآرام تان كرده است، نه رفتار طرف مقابل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوانين فردي، بر همه ي كنش هاي ما فرمانروايي مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر كامروا نشويد، زندگي، خود به خود و به ميزان كافي، شما را دچار رنج خواهد ساخت و نيازي نيست كه با ايجاد قوانين سخت، پيوسته خود را دچار رنج و اندوه كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه خود را هميشه خوب و خوش احساس مي كنند، رفتارشان با ديگران بهتر است و به عنوان يك فرد انسان، از توانايي هاي خود بيشتر بهره مي گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه ديگران، همه ي باورهاي شما را بپذيرند، امري، نشدني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر كاميابي من ناشي از اين باور است كه مي دانم توانايي انجام بسياري از كارها را دارم، هرچند كه آن كارها را پيش تر انجام نداده باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، پديده اي دگرگون شونده است، از اين رو، قوانين ما بايد به گونه اي باشد كه به ما اجازه ي سازگاري، رشد و لذت را بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه احساس كنيد، ارزشهاي مورد نظرتان برآورده مي شود يا نه، بستگي به قوانين فردي شما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگي خود را به گونه اي بنا كنيم كه خوشبختي ما وابسته به اموري بيرون از دسترس ما باشد، در آن صورت، احساس رنج خواهيم كر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي توانيد هم اكنون، احساس شادي كنيد، بدون اينكه هرگز به دليل ويژه اي نياز باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي احساس شادكامي و خوشبختي، لزومي ندارد كه پيشامد ويژه اي رخ دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر ما براي باز شناختن بهاي هر چيز، قانوني داريم و آن اينكه، خواستار امور كمياب هستيم و براي امور بسيار شگفت انگيزي كه پيوسته در پيرامون مان رخ مي دهد، ارزشي قائل نيستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين خشنودي هاي زندگي، زماني به دست مي آيد كه انسان بداند در راستاي باورهاي راستين خود، رفتار كرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد، براي فرار از رنج، تلاش بيشتري مي كنند تا براي كسب لذت.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران