0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي‌خواهيد با ديگران به گونه‌اي بهتر ارتباط داشته باشيد، هرگز نمي‌توانيد با سرزنش كردن آنها، خرده گرفتن بر آنها و بيان اين گفته كه "چه اندازه نادان هستند"، كامياب شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك راه براي خوشبختي وجود دارد؛ اينكه به روشي با خودتان و ديگران ارتباط برقرار كنيد كه براي شما، توانايي، شادماني، خودباوري، شايستگي و توانمندي به همراه داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر اين باورم، دشواري، تنها درسي است كه از ما مي‌خواهد هرچه زودتر و باشتاب‌تر، آن را بياموزيم تا ديگر رفوزه نشويم و ناگزير نباشيم آن را تكرار كينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌بايست از دشواري‌ها روي‌گردان باشيم. شايد بهتر باشد گاهي از وجود دشواري، هيجان‌زده شويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پيوسته روي دشواري و نه راهكار تمركز كنيد، تنها دشواري‌ها را ديده و راهكارها را نخواهيد يافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كليد بنيادي داوري عالي اين است كه در هنگام ارزيابي امور و رويدادها، داراي روحيه ي نيرومند و حالت فكري و عاطفي مثبت باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي در هر يك از زمينه هاي زندگي، بهتر از ما واكنش نشان دهد، ساده ترين دليل اش آن است كه راهي بهتر براي داوري و معنا [ =چَم ] كردن امور دارد و مي داند كه در هر مورد، چه واكنشي نشان دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قدرت انگاره ي خود را از قيد و بند رها كنيم، خودباوري و بينشي در ما ايجاد مي شود كه محدوديت هاي گذشته مان را در هم مي شكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيروي انگاره ي ما، ده بار توانمندتر از نيروي اراده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبي يا بديِ هر چيزي نسبي است و بستگي به اين دارد كه با چه چيز سنجيده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر اين باوريد كه فرد باهوشي هستيد، سبب آن، اين است كه چارچوبهاي مرجع روشني را در ذهن خود، پويا مي كنيد كه اين احساس اطمينان را نيرو مي بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه تجارب زندگي ما بيشتر و كيفيت آنها بالاتر باشد، ميزان حق گزينش ما بيشتر مي شود و بهتر مي توانيم معناي [ =چَم ] هر چيز را دريابيم و توان خود را براي انجام هر كار بسنجيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهيم سبب رفتار انسانها را بدانيم، بررسي مهمترين و كارسازترين تجارب مرجع زندگي آنها، بي گمان، راهنماي خوبي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادتان باشد كه نيروبخش ترين قانون اين است: با وجود هر پيشامدي، از زندگي خود لذت ببريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قوانين ديگران را ندانيد، بي شك، بازي را خواهيد باخت، زيرا ناگزير، دير يا زود، آن قوانين را زير پا خواهيد گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوانين فردي خود را به گونه اي سامان دهيد كه به شيوه ها و راههاي بسيار انبوه و گوناگون، احساس عشق و محبت كنيد و لذت بردن را براي خويش بسيار آسان سازيد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي‌خواهيد با ديگران به گونه‌اي بهتر ارتباط داشته باشيد، هرگز نمي‌توانيد با سرزنش كردن آنها، خرده گرفتن بر آنها و بيان اين گفته كه "چه اندازه نادان هستند"، كامياب شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك راه براي خوشبختي وجود دارد؛ اينكه به روشي با خودتان و ديگران ارتباط برقرار كنيد كه براي شما، توانايي، شادماني، خودباوري، شايستگي و توانمندي به همراه داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر اين باورم، دشواري، تنها درسي است كه از ما مي‌خواهد هرچه زودتر و باشتاب‌تر، آن را بياموزيم تا ديگر رفوزه نشويم و ناگزير نباشيم آن را تكرار كينم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌بايست از دشواري‌ها روي‌گردان باشيم. شايد بهتر باشد گاهي از وجود دشواري، هيجان‌زده شويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پيوسته روي دشواري و نه راهكار تمركز كنيد، تنها دشواري‌ها را ديده و راهكارها را نخواهيد يافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كليد بنيادي داوري عالي اين است كه در هنگام ارزيابي امور و رويدادها، داراي روحيه ي نيرومند و حالت فكري و عاطفي مثبت باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي در هر يك از زمينه هاي زندگي، بهتر از ما واكنش نشان دهد، ساده ترين دليل اش آن است كه راهي بهتر براي داوري و معنا [ =چَم ] كردن امور دارد و مي داند كه در هر مورد، چه واكنشي نشان دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قدرت انگاره ي خود را از قيد و بند رها كنيم، خودباوري و بينشي در ما ايجاد مي شود كه محدوديت هاي گذشته مان را در هم مي شكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيروي انگاره ي ما، ده بار توانمندتر از نيروي اراده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبي يا بديِ هر چيزي نسبي است و بستگي به اين دارد كه با چه چيز سنجيده شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر اين باوريد كه فرد باهوشي هستيد، سبب آن، اين است كه چارچوبهاي مرجع روشني را در ذهن خود، پويا مي كنيد كه اين احساس اطمينان را نيرو مي بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه تجارب زندگي ما بيشتر و كيفيت آنها بالاتر باشد، ميزان حق گزينش ما بيشتر مي شود و بهتر مي توانيم معناي [ =چَم ] هر چيز را دريابيم و توان خود را براي انجام هر كار بسنجيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهيم سبب رفتار انسانها را بدانيم، بررسي مهمترين و كارسازترين تجارب مرجع زندگي آنها، بي گمان، راهنماي خوبي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادتان باشد كه نيروبخش ترين قانون اين است: با وجود هر پيشامدي، از زندگي خود لذت ببريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قوانين ديگران را ندانيد، بي شك، بازي را خواهيد باخت، زيرا ناگزير، دير يا زود، آن قوانين را زير پا خواهيد گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوانين فردي خود را به گونه اي سامان دهيد كه به شيوه ها و راههاي بسيار انبوه و گوناگون، احساس عشق و محبت كنيد و لذت بردن را براي خويش بسيار آسان سازيد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران