0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه ياد داشته باشيد، باور، اطمينان و قطعيت، يك مهارت و توانايي است كه هرچه بيشتر آن را تمرين كنيد، هر بار مي‌توانيد با سادگي بيشتري به آن دست يابيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل هر سختي و دشواري، دانش، سود و فرصت‌هاي باارزشي براي رشد و آموختن وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگز مشكلي را سر اهمان نمي‌گذارد، مگر آنكه بداند، شايستگي و گنجايش رويارويي با آن و توانايي از بين بردن آن را نيز داريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره در پي ميان‌بُر بودن، نتيجه‌ي عكس مي‌دهد. يعني برخي از ميان‌بُرها به راستي ميان‌برهايي به سوي مرگ، بيماري و غم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تجربه در زندگي دريافته‌ام كه براي يك‌يك تلاش‌ها و دردسر‌هاي كوچك، پاداش‌هايي بسيار بزرگ در راه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه شرايط آن گونه است كه مي‌خواهيم، تنها شادمان هستيم، ولي رشد نمي‌كنيم و نمي‌آموزيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي، درد و رنج، بهترين دوست و آموزگار ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفت‌انگيز است كه چه اندازه از دشواري‌ها و سختي‌هاي زندگي مي‌آموزيد و رشد مي‌كنيد، بي‌آنكه خودتان بدانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام رويارويي و روبرو شدن با دشواري‌ها، انديشيدن را آغاز مي‌كنيم و پوست مي‌اندازيم و آب ديده مي‌شويم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمان بودن، آن هم زماني كه شرايط خوب است، كار چندان سخت و دشواري نيست؛ همه در اين شرايط مي‌توانند شادمان باشند و لبخند بزنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همواره متوجه نيت و هدف خير شما و تلاش‌هاي از روي راستي شما براي برقراري ارتباط سالم و درست با خودشان هستند و همه چيز را به خوبي مي‌بينند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه همه‌ي مسئوليت‌هاي خود را مي‌دانستيد و به گردن مي‌گرفتيد و در زمان مناسب نيز آنها را انجام مي‌داديد، نيازي نداشتيد كه از دست كسي، برآشفته يا خشمگين شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با كسي كه به خشونت با شما رفتار كرده است، با گرمي و مهرباني و نيكويي رفتار مي‌كنيد، اين رفتار خوب شما در ياد او مي‌ماند و در روابط آينده با شما به نرمي رفتار خواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه خواهان روابطي پسنديده و كامروا با ديگران هستيد، نخستين باور هسته‌اي و مركزي كه مي‌بايد داشته باشيد، آن است كه بدانيد هويت و منش راستين مردم با رفتارها، پاسخ‌ها و واكنش‌هاي آنها يكي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه دو نفر با هم رابطه ايجاد مي‌كنند و دو نظر، باور و يا نگرش بسيار ديگرگون نسبت به امري مشترك دارند، از يكديگر دوري مي‌گزينند و نمي‌توانند به سوي دنياهاي يكديگر پل بزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي‌بايست همواره مراقب باشيد كه نحوه‌ي برقراري ارتباط با ديگران به گونه‌اي باشد كه دگرگوني مورد پسندي به وجود آورد و از ايجاد هر گونه احساس بد و منفي در ديگران، پيشگيري كند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه ياد داشته باشيد، باور، اطمينان و قطعيت، يك مهارت و توانايي است كه هرچه بيشتر آن را تمرين كنيد، هر بار مي‌توانيد با سادگي بيشتري به آن دست يابيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل هر سختي و دشواري، دانش، سود و فرصت‌هاي باارزشي براي رشد و آموختن وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگز مشكلي را سر اهمان نمي‌گذارد، مگر آنكه بداند، شايستگي و گنجايش رويارويي با آن و توانايي از بين بردن آن را نيز داريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره در پي ميان‌بُر بودن، نتيجه‌ي عكس مي‌دهد. يعني برخي از ميان‌بُرها به راستي ميان‌برهايي به سوي مرگ، بيماري و غم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تجربه در زندگي دريافته‌ام كه براي يك‌يك تلاش‌ها و دردسر‌هاي كوچك، پاداش‌هايي بسيار بزرگ در راه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه شرايط آن گونه است كه مي‌خواهيم، تنها شادمان هستيم، ولي رشد نمي‌كنيم و نمي‌آموزيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي، درد و رنج، بهترين دوست و آموزگار ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفت‌انگيز است كه چه اندازه از دشواري‌ها و سختي‌هاي زندگي مي‌آموزيد و رشد مي‌كنيد، بي‌آنكه خودتان بدانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام رويارويي و روبرو شدن با دشواري‌ها، انديشيدن را آغاز مي‌كنيم و پوست مي‌اندازيم و آب ديده مي‌شويم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمان بودن، آن هم زماني كه شرايط خوب است، كار چندان سخت و دشواري نيست؛ همه در اين شرايط مي‌توانند شادمان باشند و لبخند بزنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همواره متوجه نيت و هدف خير شما و تلاش‌هاي از روي راستي شما براي برقراري ارتباط سالم و درست با خودشان هستند و همه چيز را به خوبي مي‌بينند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه همه‌ي مسئوليت‌هاي خود را مي‌دانستيد و به گردن مي‌گرفتيد و در زمان مناسب نيز آنها را انجام مي‌داديد، نيازي نداشتيد كه از دست كسي، برآشفته يا خشمگين شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با كسي كه به خشونت با شما رفتار كرده است، با گرمي و مهرباني و نيكويي رفتار مي‌كنيد، اين رفتار خوب شما در ياد او مي‌ماند و در روابط آينده با شما به نرمي رفتار خواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه خواهان روابطي پسنديده و كامروا با ديگران هستيد، نخستين باور هسته‌اي و مركزي كه مي‌بايد داشته باشيد، آن است كه بدانيد هويت و منش راستين مردم با رفتارها، پاسخ‌ها و واكنش‌هاي آنها يكي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه دو نفر با هم رابطه ايجاد مي‌كنند و دو نظر، باور و يا نگرش بسيار ديگرگون نسبت به امري مشترك دارند، از يكديگر دوري مي‌گزينند و نمي‌توانند به سوي دنياهاي يكديگر پل بزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي‌بايست همواره مراقب باشيد كه نحوه‌ي برقراري ارتباط با ديگران به گونه‌اي باشد كه دگرگوني مورد پسندي به وجود آورد و از ايجاد هر گونه احساس بد و منفي در ديگران، پيشگيري كند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران