0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با دشواري روبرو شديد، آن را بپذيريد و كارهاي سازنده انجام دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاري كه به گونه‌اي فيزيولوژي، بدن و حركات جسم شما را دگرگون كند، مي‌تواند احساسات و عواطف شما را نيز دگرگون سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهيد احساسات خود را دگرگون سازيد، مي‌بايست رفتار و كردارهاي خود را دگرگون كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي، مي‌توانيد هر گونه دشواري را به فرصتي مثبت و سودمند بدل سازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواري‌ها را به فرصت‌هايي جهت آموختن، رشد و دگرگوني شخصي بدل سازيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواري‌ها را به وزنه‌هايي بدل سازيد كه عضلات شما را ورزيده‌تر كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايستگي‌ها و توانايي‌هاي شما در كمك و ياري رساندن به ديگران، سهيم شدن آنچه داريد با ديگران، شايستگي حل و فصل احساسات و كنار آمدن با آنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه تفاوت ميان زندگي ما و ديگران را رقم مي‌زند، برخورد، نگرش و منش‌هاي ما در برخورد با دشواري‌هاست، نه خود دشواري‌ها يا اندازه و كوچك و بزرگي آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گونه خودباوري‌ كه برخاسته از احساس شايستگي، توانمندي و توانايي بي اندازه باشد، هرگز در درازمدت پابرجا و ماندني نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه تفاوت استانداردها و قوانين شما با استاندارد و قوانين ديگران، هرگز به اندازه‌ي پايبندي، وفاداري، رشد و دگرگوني شخصي، عشق، محبت و دوستي ميان شما و ديگران اهميت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه از آنچه ممكن است پيش بيايد، مي‌ترسيم، آنچه را پيش آمده و وجود دارد (هر چند زياد خوشايند هم نباشد)، به سادگي تاب مي‌آوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي‌خواهيد به كسي احساس عشق و دوست داشتني بودن دهيد، نبايد بر پايه‌ي استانداردها و قوانين خودتان به كنش بپردازيد، مي‌بايست خواسته‌هاي او را برآورده سازيد، نه خواسته‌هاي خودتان را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر استانداردها و قوانين خود را با ديگران در ميان بگذاريد، آنها شناخت بيشتري از شما پيدا مي‌كنند و در برآورده ساختن نيازها و خواسته‌هايتان، كاميا‌ب‌تر خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه از استانداردها و قوانين ديگران آگاه مي‌شويد، مي‌توانيد با كاميابي بيشتري، نيازها و خواسته‌هايشان را برآورده سازيد و روابط بهتري را پايه‌ريزي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه در زندگي خود برآشفته شده و از كسي رنجيده‌ايد، رنجش و برآشفتگي شما به سبب رفتار يا كارهاي آن شخص نبوده، بلكه سبب برآشفتگي و درد و رنج‌تان، تفاوت قوانين شما با آن فرد بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين درد و رنج‌هاي زندگي، درد و رنج‌هايي است كه از درون خودمان و به سبب زير پا گذاشتن استانداردها و قوانين‌مان احساس مي‌كنيم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با دشواري روبرو شديد، آن را بپذيريد و كارهاي سازنده انجام دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاري كه به گونه‌اي فيزيولوژي، بدن و حركات جسم شما را دگرگون كند، مي‌تواند احساسات و عواطف شما را نيز دگرگون سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهيد احساسات خود را دگرگون سازيد، مي‌بايست رفتار و كردارهاي خود را دگرگون كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي، مي‌توانيد هر گونه دشواري را به فرصتي مثبت و سودمند بدل سازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواري‌ها را به فرصت‌هايي جهت آموختن، رشد و دگرگوني شخصي بدل سازيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواري‌ها را به وزنه‌هايي بدل سازيد كه عضلات شما را ورزيده‌تر كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايستگي‌ها و توانايي‌هاي شما در كمك و ياري رساندن به ديگران، سهيم شدن آنچه داريد با ديگران، شايستگي حل و فصل احساسات و كنار آمدن با آنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه تفاوت ميان زندگي ما و ديگران را رقم مي‌زند، برخورد، نگرش و منش‌هاي ما در برخورد با دشواري‌هاست، نه خود دشواري‌ها يا اندازه و كوچك و بزرگي آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گونه خودباوري‌ كه برخاسته از احساس شايستگي، توانمندي و توانايي بي اندازه باشد، هرگز در درازمدت پابرجا و ماندني نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه تفاوت استانداردها و قوانين شما با استاندارد و قوانين ديگران، هرگز به اندازه‌ي پايبندي، وفاداري، رشد و دگرگوني شخصي، عشق، محبت و دوستي ميان شما و ديگران اهميت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه از آنچه ممكن است پيش بيايد، مي‌ترسيم، آنچه را پيش آمده و وجود دارد (هر چند زياد خوشايند هم نباشد)، به سادگي تاب مي‌آوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي‌خواهيد به كسي احساس عشق و دوست داشتني بودن دهيد، نبايد بر پايه‌ي استانداردها و قوانين خودتان به كنش بپردازيد، مي‌بايست خواسته‌هاي او را برآورده سازيد، نه خواسته‌هاي خودتان را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر استانداردها و قوانين خود را با ديگران در ميان بگذاريد، آنها شناخت بيشتري از شما پيدا مي‌كنند و در برآورده ساختن نيازها و خواسته‌هايتان، كاميا‌ب‌تر خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه از استانداردها و قوانين ديگران آگاه مي‌شويد، مي‌توانيد با كاميابي بيشتري، نيازها و خواسته‌هايشان را برآورده سازيد و روابط بهتري را پايه‌ريزي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه در زندگي خود برآشفته شده و از كسي رنجيده‌ايد، رنجش و برآشفتگي شما به سبب رفتار يا كارهاي آن شخص نبوده، بلكه سبب برآشفتگي و درد و رنج‌تان، تفاوت قوانين شما با آن فرد بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين درد و رنج‌هاي زندگي، درد و رنج‌هايي است كه از درون خودمان و به سبب زير پا گذاشتن استانداردها و قوانين‌مان احساس مي‌كنيم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران