0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كدام از ما با "اي كاش"، به جايي نرسيده‌ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر بترسيد كه از چيزي بي‌بهره شويد، بيشتر مي‌خواهيد آن را به دست آوريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيد كه كاميابي در زندگي، تنها از انگيزه داشتن و بااراده بودن به دست نمي‌آيد. كاميابي، نتيجه‌ي گام برداشتن و كاري انجام دادن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه بُريده‌ايد و ناتوان هستيد و شكست خورده‌ايد، يا احساس مي‌كنيد ديگران، نيرومندتر، ماهرتر يا حتي خوش شانس‌ترند، به درون خود دست يازيد و درد و رنج را به ميل، آرزومندي و انگيزه بدل كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد و رنج، همان چيزي است كه شما را وادار مي‌سازد تلاش كنيد و به پيش برويد و به كاميابي‌هايي برسيد كه هرگز گمانش را هم نمي‌برديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درد و رنج شكست را به جان نخريد، هرگز نمي‌توانيد برنده از زمين بيرون بياييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوشيد از نگراني‌ها و پريشاني‌هاي خود به هنگام و در جاي درست بهره بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به ياد داشته باشيد ممكن است آنچه را دشواري يا سختي مي‌دانيد، به راستي، يك هديه يا بخشش ارزشمند و گرانبها باشد. اين، تنها گذشت و مرور زمان است كه اين حقيقت را روشن خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كليد كاميابي در زندگاني، آن است كه مديريت يادبود‌ها و سابقه‌هاي ذهني گذشته‌ي خود را بياموزيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با تكيه بر ستون‌ها و پايه‌هاست كه يك ساختمان مي‌تواند پابرجا بماند و فرو نريزد. البته براي ساختن آن پايه‌ها و ستون‌ها، زمان و تلاش لازم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت اين است كه هر اندازه هم مثبت و خوش‌بين باشيم، شرايطي در زندگي وجود دارد كه طرح‌ها، روش‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده‌ي ما كارساز نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انسانها بيشتر از ترس اينكه به بلاي بزرگتري دچار نشويم، درد و بلاهاي كنوني را به جان مي‌خريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي‌بايست اين باور را در خود به وجود آوريد كه مي‌توانيد بر همه‌ي دشواري‌هاي خود چيره شويد و همه‌ي آنها را از بين ببريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نكته‌ي كليدي در از بين بردن دشواري‌ها آن است كه همواره آن را پيشگويي كنيد و آماده باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني فرا مي‌رسد كه دشواري‌هايي كه در گذشته ما را ديوانه مي‌كردند، برايمان بسيار ساده و خنده‌دار شوند؛ زيرا شايستگي‌ها و توانايي‌هاي خود را در رويارويي با آنها نيرو و بهبود بخشيده‌ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كاميابي هرچه بيشتر، مي‌بايست براي رويارويي با دشواري‌ها آماده باشيد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كدام از ما با "اي كاش"، به جايي نرسيده‌ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر بترسيد كه از چيزي بي‌بهره شويد، بيشتر مي‌خواهيد آن را به دست آوريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيد كه كاميابي در زندگي، تنها از انگيزه داشتن و بااراده بودن به دست نمي‌آيد. كاميابي، نتيجه‌ي گام برداشتن و كاري انجام دادن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه بُريده‌ايد و ناتوان هستيد و شكست خورده‌ايد، يا احساس مي‌كنيد ديگران، نيرومندتر، ماهرتر يا حتي خوش شانس‌ترند، به درون خود دست يازيد و درد و رنج را به ميل، آرزومندي و انگيزه بدل كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد و رنج، همان چيزي است كه شما را وادار مي‌سازد تلاش كنيد و به پيش برويد و به كاميابي‌هايي برسيد كه هرگز گمانش را هم نمي‌برديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درد و رنج شكست را به جان نخريد، هرگز نمي‌توانيد برنده از زمين بيرون بياييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوشيد از نگراني‌ها و پريشاني‌هاي خود به هنگام و در جاي درست بهره بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به ياد داشته باشيد ممكن است آنچه را دشواري يا سختي مي‌دانيد، به راستي، يك هديه يا بخشش ارزشمند و گرانبها باشد. اين، تنها گذشت و مرور زمان است كه اين حقيقت را روشن خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كليد كاميابي در زندگاني، آن است كه مديريت يادبود‌ها و سابقه‌هاي ذهني گذشته‌ي خود را بياموزيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با تكيه بر ستون‌ها و پايه‌هاست كه يك ساختمان مي‌تواند پابرجا بماند و فرو نريزد. البته براي ساختن آن پايه‌ها و ستون‌ها، زمان و تلاش لازم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت اين است كه هر اندازه هم مثبت و خوش‌بين باشيم، شرايطي در زندگي وجود دارد كه طرح‌ها، روش‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده‌ي ما كارساز نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انسانها بيشتر از ترس اينكه به بلاي بزرگتري دچار نشويم، درد و بلاهاي كنوني را به جان مي‌خريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي‌بايست اين باور را در خود به وجود آوريد كه مي‌توانيد بر همه‌ي دشواري‌هاي خود چيره شويد و همه‌ي آنها را از بين ببريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نكته‌ي كليدي در از بين بردن دشواري‌ها آن است كه همواره آن را پيشگويي كنيد و آماده باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني فرا مي‌رسد كه دشواري‌هايي كه در گذشته ما را ديوانه مي‌كردند، برايمان بسيار ساده و خنده‌دار شوند؛ زيرا شايستگي‌ها و توانايي‌هاي خود را در رويارويي با آنها نيرو و بهبود بخشيده‌ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كاميابي هرچه بيشتر، مي‌بايست براي رويارويي با دشواري‌ها آماده باشيد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران