0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌توانيد از شر دشواري‌ها رهايي يابيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواري‌هاي خود را به اين اميد از بين ببريد كه در آينده با دشواري‌هاي "سطح بالاتري" روبرو شويد، نه اين اميد كه ديگر هيچ‌گونه دشواري نداشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئوليت زندگاني خود را به دوش بگيريد. با خودباوري، آسودگي و پايداري تمام، با دشواري‌ها روبرو شويد تا به راهكارهاي بسيار بهتري برسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فكر بودن، آماده بودن و دشواري‌ها را پيش‌بيني كردن، يك امر است و پريشاني، نگراني و هراس، امري ديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه بيش از اندازه، نسبت به همه چيز آسوده دل باشيد، ديگر نمي‌توانيد رشد كنيد و همواره سر جايتان مي‌مانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انسانها در زندگي خود به اندكي گوناگوني و دگرگوني نيازمنديم؛ اين همان امري است كه زندگي را هيجان‌انگيزتر مي‌سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه با آسايش و بي هيچ شك و ترديدي، آنچه را مي‌خواهيد در دنياي بيرون شاهد روي دادن آن باشيد، به روشني در ذهن‌تان ببينيد، بي‌شك روي خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‌ي رهبران بزرگ دنيا آموخته بودند كه چگونه خودباوري و بي‌گماني را پيش از هر كس و نخست از درون خودشان ببينند و باور كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با تلاش و كوشش است كه مي‌توانيد كامروا شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد، هميشه از همان جايي كه هستيد، آغاز كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌توانيد اميدوار باشيد كه دنيا، به گونه‌اي خودكار، شرايط رسيدن به هدفتان را فراهم سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه، راه‌هاي زيادي وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هدف، همواره دستخوش نيروهاي موافق [ =سازوار ] و مخالف و شرايط پيرامونتان خواهيد بود، نه گزينش‌هاي خودتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر هدف و سمت و سو نداشته باشيد، هر بادي، باد موافق [ =سازوار ] خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه هميشه از چيزي خوشمان بيايد يا بدمان بيايد، همان چيزهايي را به دست مي‌آوريم كه هميشه به دست مي‌آورديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه با همه‌ي وجود، چيزي را جست‌و‌جو كنيد، به شما داده خواهد شد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌توانيد از شر دشواري‌ها رهايي يابيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشواري‌هاي خود را به اين اميد از بين ببريد كه در آينده با دشواري‌هاي "سطح بالاتري" روبرو شويد، نه اين اميد كه ديگر هيچ‌گونه دشواري نداشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئوليت زندگاني خود را به دوش بگيريد. با خودباوري، آسودگي و پايداري تمام، با دشواري‌ها روبرو شويد تا به راهكارهاي بسيار بهتري برسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فكر بودن، آماده بودن و دشواري‌ها را پيش‌بيني كردن، يك امر است و پريشاني، نگراني و هراس، امري ديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه بيش از اندازه، نسبت به همه چيز آسوده دل باشيد، ديگر نمي‌توانيد رشد كنيد و همواره سر جايتان مي‌مانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انسانها در زندگي خود به اندكي گوناگوني و دگرگوني نيازمنديم؛ اين همان امري است كه زندگي را هيجان‌انگيزتر مي‌سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه با آسايش و بي هيچ شك و ترديدي، آنچه را مي‌خواهيد در دنياي بيرون شاهد روي دادن آن باشيد، به روشني در ذهن‌تان ببينيد، بي‌شك روي خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‌ي رهبران بزرگ دنيا آموخته بودند كه چگونه خودباوري و بي‌گماني را پيش از هر كس و نخست از درون خودشان ببينند و باور كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با تلاش و كوشش است كه مي‌توانيد كامروا شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد، هميشه از همان جايي كه هستيد، آغاز كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمي‌توانيد اميدوار باشيد ��ه دنيا، به گونه‌اي خودكار، شرايط رسيدن به هدفتان را فراهم سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه، راه‌هاي زيادي وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هدف، همواره دستخوش نيروهاي موافق [ =سازوار ] و مخالف و شرايط پيرامونتان خواهيد بود، نه گزينش‌هاي خودتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر هدف و سمت و سو نداشته باشيد، هر بادي، باد موافق [ =سازوار ] خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه هميشه از چيزي خوشمان بيايد يا بدمان بيايد، همان چيزهايي را به دست مي‌آوريم كه هميشه به دست مي‌آورديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه با همه‌ي وجود، چيزي را جست‌و‌جو كنيد، به شما داده خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران