0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يك هديه است كه به ما حق ويژه، فرصت و مسئوليت مي دهد؛ بايد به ازاي آن، چيزي بازگردانيم و آن "خودِ اصلاح شده" ما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين باورهاي ما هستند كه سرنوشت‌مان را رقم خواهند زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي‌خواهيد سطح كيفيت زندگي خود را بهبود بخشيد و سرنوشت خود را به گونه‌اي بهتر رقم بزنيد، مي‌بايست با دشواري‌ها روبرو شويد و كاري بكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است استانداردها و قوانيني براي خود داشته باشيم كه ما را به تلاش و پركار بودن تشويق نمايد، نه اينكه از هر گونه رويارويي، تلاش و مبارزه بازدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي‌خواهيد در زندگي، احساس كاميابي كنيد، قوانين "هميشه بايد..." و "هرگز نبايد..." زيادي نداشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي، كمي درد و رنج براي رشد و آموختن هرچه بيشتر لازم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن و عشق ورزيدن به گفتن نيست، بلكه مي‌بايست آن را در خود احساس كني و انجام دهي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش‌ها و باورهايتان را خودتان برگزينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه ترسيده‌ايد، نمي‌توانيد تصميم درستي بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه از دست مسائل و دشواري‌هايتان به ستوه آمديد، كافي است اين گفته را به خودتان يادآوري كنيد كه دشواري‌ها و مسائل، نشانه‌هاي زندگي و زنده بودن هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه تجربه‌هاي ملموس بيشتري از اين دنيا (چه مثبت و چه منفي) داشته باشيد و خودتان نيز حس كنيد، قدر دهش‌‌هاي ديگر زندگي را بيشتر خواهيد دانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه مسئوليت كاري را به دوش نگرفته‌ايم، هيچ چيز در كنترل ما نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از سست‌كننده‌ترين باورهايي كه مي‌توانيم داشته باشيم، آن است كه گمان كنيم رويدادها، امور و پديده‌ها در كنترل ما نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي‌بايست تلاش كنيم پيش از هر كاري، پاسخ و راهكار مهم‌ترين دشواري و مسئله‌ي خود را بيابيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه كامياب بودن، آن است كه خود را پنهان نكنيم و از دست دشواري‌ها نگريزيم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يك هديه است كه به ما حق ويژه، فرصت و مسئوليت مي دهد؛ بايد به ازاي آن، چيزي بازگردانيم و آن "خودِ اصلاح شده" ما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين باورهاي ما هستند كه سرنوشت‌مان را رقم خواهند زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي‌خواهيد سطح كيفيت زندگي خود را بهبود بخشيد و سرنوشت خود را به گونه‌اي بهتر رقم بزنيد، مي‌بايست با دشواري‌ها روبرو شويد و كاري بكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است استانداردها و قوانيني براي خود داشته باشيم كه ما را به تلاش و پركار بودن تشويق نمايد، نه اينكه از هر گونه رويارويي، تلاش و مبارزه بازدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي‌خواهيد در زندگي، احساس كاميابي كنيد، قوانين "هميشه بايد..." و "هرگز نبايد..." زيادي نداشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي، كمي درد و رنج براي رشد و آموختن هرچه بيشتر لازم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن و عشق ورزيدن به گفتن نيست، بلكه مي‌بايست آن را در خود احساس كني و انجام دهي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش‌ها و باورهايتان را خودتان برگزينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه ترسيده‌ايد، نمي‌توانيد تصميم درستي بگيريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه از دست مسائل و دشواري‌هايتان به ستوه آمديد، كافي است اين گفته را به خودتان يادآوري كنيد كه دشواري‌ها و مسائل، نشانه‌هاي زندگي و زنده بودن هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه تجربه‌هاي ملموس بيشتري از اين دنيا (چه مثبت و چه منفي) داشته باشيد و خودتان نيز حس كنيد، قدر دهش‌‌هاي ديگر زندگي را بيشتر خواهيد دانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه مسئوليت كاري را به دوش نگرفته‌ايم، هيچ چيز در كنترل ما نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از سست‌كننده‌ترين باورهايي كه مي‌توانيم داشته باشيم، آن است كه گمان كنيم رويدادها، امور و پديده‌ها در كنترل ما نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي‌بايست تلاش كنيم پيش از هر كاري، پاسخ و راهكار مهم‌ترين دشواري و مسئله‌ي خود را بيابيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه كامياب بودن، آن است كه خود را پنهان نكنيم و از دست دشواري‌ها نگريزيم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران