0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا كردن يك كار انساني است، اما تكرار آن يك كار حيواني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ساخته و پرداخته كساني مي شويم كه دوستمان داشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پنجاه مليون نفر به يك چيز احمقانه باور داشته باشند، آن چيز همچنان احمقانه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه هاي خوب، تراويده ي روح پاك است و بوي خوش، تراويده ي گل خوشبو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه به قدرت نرسيده اي فرمانبردار باش و چون به آن رسيدي، فروتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي دنيا بسته به هنرهاي زيبا است؛ هنر، مايه ي غرور و اسباب دلداري و آسايش خاطر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشت عينك طلا، ديدگان، درخشش ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر، جلوه حق است، رضايت خدا است؛ بايد خدا را خشنود نگاه داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن رسماً مربي مرد و پيراينده ي اخلاق اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمند كسي است كه فرق ميان "من مي دانم" و "من مي پندارم" را مي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس خود را محور جهان مي انگارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده طبيعي، فرياد موتور نيرومند بدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوه تخيل و خيالبافي، مردمان حساس را به هنرپيشگي مي كشاند و اشخاص گستاخ و بي پروا را قهرمان مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ هرگز دشوارتر از تولد نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش از خطا به دور است، اما دانشمندان همواره خطا مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظام ديكتاتوري، دارايي يكي از امور برازنده است. در نظام دموكراسي، دارايي تنها امر برازنده است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا كردن يك كار انساني است، اما تكرار آن يك كار حيواني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ساخته و پرداخته كساني مي شويم كه دوستمان داشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پنجاه مليون نفر به يك چيز احمقانه باور داشته باشند، آن چيز همچنان احمقانه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه هاي خوب، تراويده ي روح پاك است و بوي خوش، تراويده ي گل خوشبو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه به قدرت نرسيده اي فرمانبردار باش و چون به آن رسيدي، فروتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي دنيا بسته به هنرهاي زيبا است؛ هنر، مايه ي غرور و اسباب دلداري و آسايش خاطر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشت عينك طلا، ديدگان، درخشش ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر، جلوه حق است، رضايت خدا است؛ بايد خدا را خشنود نگاه داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن رسماً مربي مرد و پيراينده ي اخلاق اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمند كسي است كه فرق ميان "من مي دانم" و "من مي پندارم" را مي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس خود را محور جهان مي انگارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده طبيعي، فرياد موتور نيرومند بدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوه تخيل و خيالبافي، مردمان حساس را به هنرپيشگي مي كشاند و اشخاص گستاخ و بي پروا را قهرمان مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ هرگز دشوارتر از تولد نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش از خطا به دور است، اما دانشمندان همواره خطا مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظام ديكتاتوري، دارايي يكي از امور برازنده است. در نظام دموكراسي، دارايي تنها امر برازنده است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران