0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقص مهم امپراتوريهاي بزرگ دنيا اين بود كه قوانين را مغزهاي قوي براي مردان قوي مي نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمي گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی فروتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد قدرت بیان و دروغگویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ هرگز دشوارتر از تولد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کتابی به کسی امانت ندهید چون به شما برگردانده نمی شود من تمام کتابهای کتابخانه ام امانتی است که از دیگران گرفته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقص مهم امپراتوريهاي بزرگ دنيا اين بود كه قوانين را مغزهاي قوي براي مردان قوي مي نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمي گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در كتاب از چيزهايي با خبر مي شود كه ديدن خود آنها امكان پذير نيست؛ زيرا عين آنها فرسنگها و يا قرنها و سالها [ از ما ] فاصله دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ويژگيهاي طبيعي آدمي است كه عاقلانه و منطقي فكر مي كند، اما پوچ و بي معني رفتار مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز كتابي به كسي امانت ندهيد، چون به شما برگردانده نمي شود. من تمام كتابهاي كتابخانه ام امانتي است كه از ديگران گرفته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش، كليدي است كه همه ي دربها به آن باز مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ عيب ندارد كه دانا و فيلسوف باشيد، ولي اگر هستيد، طوري رفتار كنيد تا كساني كه با شما حرف مي زنند، تصور كنند مانند خودشان ساده ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز تفاوت فاحشي را بين انسان و حيوان به وجود مي آورد : قدرت بيان و دروغگويي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش و آگاهي كليدي است كه تمام درها با آن باز مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همين افكار و انديشه پريشان فلاسفه نبود، هم اكنون بشر مانند هزاران سال پيش با ترس و وحشت در غارها زندگي مي كرد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقص مهم امپراتوريهاي بزرگ دنيا اين بود كه قوانين را مغزهاي قوي براي مردان قوي مي نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمي گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی فروتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد قدرت بیان و دروغگویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ هرگز دشوارتر از تولد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کتابی به کسی امانت ندهید چون به شما برگردانده نمی شود من تمام کتابهای کتابخانه ام امانتی است که از دیگران گرفته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقص مهم امپراتوريهاي بزرگ دنيا اين بود كه قوانين را مغزهاي قوي براي مردان قوي مي نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمي گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در كتاب از چيزهايي با خبر مي شود كه ديدن خود آنها امكان پذير نيست؛ زيرا عين آنها فرسنگها و يا قرنها و سالها [ از ما ] فاصله دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ويژگيهاي طبيعي آدمي است كه عاقلانه و منطقي فكر مي كند، اما پوچ و بي معني رفتار مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز كتابي به كسي امانت ندهيد، چون به شما برگردانده نمي شود. من تمام كتابهاي كتابخانه ام امانتي است كه از ديگران گرفته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش، كليدي است كه همه ي دربها به آن باز مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ عيب ندارد كه دانا و فيلسوف باشيد، ولي اگر هستيد، طوري رفتار كنيد تا كساني كه با شما حرف مي زنند، تصور كنند مانند خودشان ساده ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز تفاوت فاحشي را بين انسان و حيوان به وجود مي آورد : قدرت بيان و دروغگويي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش و آگاهي كليدي است كه تمام درها با آن باز مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همين افكار و انديشه پريشان فلاسفه نبود، هم اكنون بشر مانند هزاران سال پيش با ترس و وحشت در غارها زندگي مي كرد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران