0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ، بزرگترین سلاح در مبارزه زندگی است . آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشت عینک طلا دیدگان درخشش ندارند. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم و دانش کلیدی است که تمام درها باآن باز می شوند. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بهترین سلاح جنگ با زندگی است . آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر جلوه حق است رضایت خداست باید خدا را راضی نگاه داشت. اناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم از خطا مبراست و لکن علما همواره خطا می کنند. آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بزرگترین سلاح مبارزه در زندگی است. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مذهب خدمت بزرگي به عشق نمود زماني كه آن را گناه ناميد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظام ديكتاتوري، دارايي يكي از امور برازنده است. در نظام دموكراسي، دارايي تنها امر برازنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به احساساتي كه در برخورد اول با كسي پيدا مي كنيد نسنجيده اعتماد نكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقوی و پرهیزکاری برای یک دختر برازنده‌تر از هر جواهری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هیچ چیز به اندازه هیجانهای شدید خوش آینده نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کتاب‌های تاریخی که در آن دروغی نیست، به طرز وحشت‌ناکی خسته‌کننده می‌باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده، بهترين اسلحه جنگ با زندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمند كسي است كه فرق ميان “من مي دانم” و “من مي پندارم” را مي داند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ، بزرگترین سلاح در مبارزه زندگی است . آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشت عینک طلا دیدگان درخشش ندارند. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم و دانش کلیدی است که تمام درها باآن باز می شوند. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بهترین سلاح جنگ با زندگی است . آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر جلوه حق است رضایت خداست باید خدا را راضی نگاه داشت. اناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم از خطا مبراست و لکن علما همواره خطا می کنند. آناتول فرانس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بزرگترین سلاح مبارزه در زندگی است. آناتول فرانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مذهب خدمت بزرگي به عشق نمود زماني كه آن را گناه ناميد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظام ديكتاتوري، دارايي يكي از امور برازنده است. در نظام دموكراسي، دارايي تنها امر برازنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به احساساتي كه در برخورد اول با كسي پيدا مي كنيد نسنجيده اعتماد نكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقوی و پرهیزکاری برای یک دختر برازنده‌تر از هر جواهری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هیچ چیز به اندازه هیجانهای شدید خوش آینده نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام کتاب‌های تاریخی که در آن دروغی نیست، به طرز وحشت‌ناکی خسته‌کننده می‌باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده، بهترين اسلحه جنگ با زندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمند كسي است كه فرق ميان “من مي دانم” و “من مي پندارم” را مي داند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران