0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که پول حاکم باشد، عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانونی که مختص قدرتهای مالی و نقشه ها و طرحهای پشت پرده و جاه طلبیهای شخصی باشد فسادیست که بی عدالتی را مجاز می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همهٔ انسانها به طور یکسان محکوم‌اند که روزی بمیرند… ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روزهایی هست که آدم در آن کسانی را که دوست میداشته, بیگانه می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنها مخلوقی است که نمی‌خواهد همان باشد که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم خیال های باطل دارند،و افکار فاسد باعث لذت و کامرانی آنهاست. دیگران هم یک روز مانند من محکوم به مرگ میشوند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم که نیست،تا این که طوری زندگی کنم که انگار نیست،و وقتی مردم بفهمم که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید پولی بپردازیم و خود را با ابتذال رنج بشری بیالاییم. جهان کثیف، زننده، و لجن درد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز اندیشیدن،سرآغاز تحلیل رفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیح روزی می آید که دیگر به آمدنش نیازی نیست کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنچه که ما را به برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دو یکی را انتخاب کنم آزادی را انتخاب می کنم تا بتوانم به بی عدالتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوران زمستان دریافتم که در من، تابستانی شکست ناپذیر وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا به این صورتی که ایجاد شده، قابل تحمل نیست. از این روی من  به ماه یا خوشبختی و یا به زندگی جاوید محتاجم. به چیزی که  شاید دیوانگی باشد ولی متعلق به این دنیا نباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خم شدم و در گوش بچه ای که مرده به دنیا آمد آرام گفتم: "چیزی  را از دست ندادی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کفش ات پایت را می زد و از ترس سخن مردم پابرهنه نشدی و درد را  به پایت تحمیل کردی، دیگر در مورد آزادی شعار نده!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که پول حاکم باشد، عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانونی که مختص قدرتهای مالی و نقشه ها و طرحهای پشت پرده و جاه طلبیهای شخصی باشد فسادیست که بی عدالتی را مجاز می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همهٔ انسانها به طور یکسان محکوم‌اند که روزی بمیرند… ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روزهایی هست که آدم در آن کسانی را که دوست میداشته, بیگانه می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنها مخلوقی است که نمی‌خواهد همان باشد که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم خیال های باطل دارند،و افکار فاسد باعث لذت و کامرانی آنهاست. دیگران هم یک روز مانند من محکوم به مرگ میشوند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم که نیست،تا این که طوری زندگی کنم که انگار نیست،و وقتی مردم بفهمم که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید پولی بپردازیم و خود را با ابتذال رنج بشری بیالاییم. جهان کثیف، زننده، و لجن درد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز اندیشیدن،سرآغاز تحلیل رفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیح روزی می آید که دیگر به آمدنش نیازی نیست کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنچه که ما را به برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دو یکی را انتخاب کنم آزادی را انتخاب می کنم تا بتوانم به بی عدالتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوران زمستان دریافتم که در من، تابستانی شکست ناپذیر وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا به این صورتی که ایجاد شده، قابل تحمل نیست. از این روی من  به ماه یا خوشبختی و یا به زندگی جاوید محتاجم. به چیزی که  شاید دیوانگی باشد ولی متعلق به این دنیا نباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خم شدم و در گوش بچه ای که مرده به دنیا آمد آرام گفتم: "چیزی  را از دست ندادی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کفش ات پایت را می زد و از ترس سخن مردم پابرهنه نشدی و درد را  به پایت تحمیل کردی، دیگر در مورد آزادی شعار نده!