0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که پول حاکم باشد، عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانونی که مختص قدرتهای مالی و نقشه ها و طرحهای پشت پرده و جاه طلبیهای شخصی باشد فسادیست که بی عدالتی را مجاز می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همهٔ انسانها به طور یکسان محکوم‌اند که روزی بمیرند… ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روزهایی هست که آدم در آن کسانی را که دوست میداشته, بیگانه می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنها مخلوقی است که نمی‌خواهد همان باشد که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم خیال های باطل دارند،و افکار فاسد باعث لذت و کامرانی آنهاست. دیگران هم یک روز مانند من محکوم به مرگ میشوند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم که نیست،تا این که طوری زندگی کنم که انگار نیست،و وقتی مردم بفهمم که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید پولی بپردازیم و خود را با ابتذال رنج بشری بیالاییم. جهان کثیف، زننده، و لجن درد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز اندیشیدن،سرآغاز تحلیل رفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیح روزی می آید که دیگر به آمدنش نیازی نیست کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنچه که ما را به برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دو یکی را انتخاب کنم آزادی را انتخاب می کنم تا بتوانم به بی عدالتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوران زمستان دریافتم که در من، تابستانی شکست ناپذیر وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا به این صورتی که ایجاد شده، قابل تحمل نیست. از این روی من  به ماه یا خوشبختی و یا به زندگی جاوید محتاجم. به چیزی که  شاید دیوانگی باشد ولی متعلق به این دنیا نباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خم شدم و در گوش بچه ای که مرده به دنیا آمد آرام گفتم: "چیزی  را از دست ندادی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کفش ات پایت را می زد و از ترس سخن مردم پابرهنه نشدی و درد را  به پایت تحمیل کردی، دیگر در مورد آزادی شعار نده!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که پول حاکم باشد، عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانونی که مختص قدرتهای مالی و نقشه ها و طرحهای پشت پرده و جاه طلبیهای شخصی باشد فسادیست که بی عدالتی را مجاز می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همهٔ انسانها به طور یکسان محکوم‌اند که روزی بمیرند… ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روزهایی هست که آدم در آن کسانی را که دوست میداشته, بیگانه می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنها مخلوقی است که نمی‌خواهد همان باشد که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم خیال های باطل دارند،و افکار فاسد باعث لذت و کامرانی آنهاست. دیگران هم یک روز مانند من محکوم به مرگ میشوند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم که نیست،تا این که طوری زندگی کنم که انگار نیست،و وقتی مردم بفهمم که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید پولی بپردازیم و خود را با ابتذال رنج بشری بیالاییم. جهان کثیف، زننده، و لجن درد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز اندیشیدن،سرآغاز تحلیل رفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیح روزی می آید که دیگر به آمدنش نیازی نیست کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنچه که ما را به برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دو یکی را انتخاب کنم آزادی را انتخاب می کنم تا بتوانم به بی عدالتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوران زمستان دریافتم که در من، تابستانی شکست ناپذیر وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا به این صورتی که ایجاد شده، قابل تحمل نیست. از این روی من  به ماه یا خوشبختی و یا به زندگی جاوید محتاجم. به چیزی که  شاید دیوانگی باشد ولی متعلق به این دنیا نباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خم شدم و در گوش بچه ای که مرده به دنیا آمد آرام گفتم: "چیزی  را از دست ندادی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کفش ات پایت را می زد و از ترس سخن مردم پابرهنه نشدی و درد را  به پایت تحمیل کردی، دیگر در مورد آزادی شعار نده!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران