0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که کمبود شهامت دارند همواره فلسفه ای برای توجیه آن می یابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک موجود در این است که پیر شدن با او را بپذیریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت اختیار کردن یعنی که ما به خود اجازه ی این باور را بدهیم که عقیده ای نداریم ، که چیزی نمی خواهیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام به خویشتن بالاترین نعمت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرجه های نرفته گاهی کوفتگی های عجیبی به جا می گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از راههای رسیدن به کامیابی و پیروزی، داشتن آگاهی و پول است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین برنامه ریزی برای آینده استفاده درست از زمان حال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستنها وظیفه ی انسان، عشق ورزیدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا و دیروزباهم دست به یکی کرده دیروز با خاطراتش مرا فریب داد فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حکومت می تواند قانونی باشد ، اما زمانی مشروعیت خواهد داشت که در رأس ملت در نقش یک داور عدالت را تضمین کند و منافع عمومی را با آزادیهای فردی جفت و میزان کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد منتخب من برای انتصاب شدن باید مورد تأیید گروه اقلیت هم باشد، حتی اگر توسط اکثریت بالا آمده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد؛ تنها، انسان بودن کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد، پس به رقیبش اجازه می دهد افکارخودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که کمبود شهامت دارند همواره فلسفه ای برای توجیه آن می یابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک موجود در این است که پیر شدن با او را بپذیریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت اختیار کردن یعنی که ما به خود اجازه ی این باور را بدهیم که عقیده ای نداریم ، که چیزی نمی خواهیم .

تعداد ��یامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام به خویشتن بالاترین نعمت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرجه های نرفته گاهی کوفتگی های عجیبی به جا می گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از راههای رسیدن به کامیابی و پیروزی، داشتن آگاهی و پول است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین برنامه ریزی برای آینده استفاده درست از زمان حال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستنها وظیفه ی انسان، عشق ورزیدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا و دیروزباهم دست به یکی کرده دیروز با خاطراتش مرا فریب داد فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حکومت می تواند قانونی باشد ، اما زمانی مشروعیت خواهد داشت که در رأس ملت در نقش یک داور عدالت را تضمین کند و منافع عمومی را با آزادیهای فردی جفت و میزان کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد منتخب من برای انتصاب شدن باید مورد تأیید گروه اقلیت هم باشد، حتی اگر توسط اکثریت بالا آمده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد؛ تنها، انسان بودن کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد، پس به رقیبش اجازه می دهد افکارخودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران