0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نفرت سعادتي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌دانی دلبری چیست؟ راهی‌ست برای گرفتن جواب «بله» بدون اینکه سوال مشخصی پرسیده باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همهٔ انسانها به طور یکسان محکوم‌اند که روزی بمیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا و دیروزباهم دست به یکی کرده دیروز با خاطراتش مرا فریب داد فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانونی که مختص قدرت های مالی و نقشه ها و طرح های پشت پرده و جاه طلبی های شخصی باشد فسادیست که بی عدالتی را مجاز می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حکومت می تواند قانونی باشد اما زمانی مشروعیت خواهد داشت که در رأس ملت در نقش یک داور عدالت را تضمین کند و منافع عمومی را با آزادی های فردی جفت و میزان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که پول حاکم باشد عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد منتخب من برای انتصاب شدن باید مورد تأیید گروه اقلیت هم باشد حتی اگر توسط اکثریت بالا آمده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد پس به رقیبش اجازه می دهد افکارخودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام یک را ترجیح می‌دهی آنکه نان‌ات می‌دهد و آزادی‌ات می‌گیرد یا آنکه نان‌ات می‌بُرد و آزادی‌ات می‌دهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها، انسان بودن کافی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی چیزی نیست جز فرصتی برای بهتر بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تنها مخلوقی است که نمی خواهد همانی باشد که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنایت تنها در این نیست که دیگری را بکشی بلکه بیشتر در این است که خود زنده بمانی!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نفرت سعادتي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌دانی دلبری چیست؟ راهی‌ست برای گرفتن جواب «بله» بدون اینکه سوال مشخصی پرسیده باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همهٔ انسانها به طور یکسان محکوم‌اند که روزی بمیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیا��ک

:

فردا و دیروزباهم دست به یکی کرده دیروز با خاطراتش مرا فریب داد فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانونی که مختص قدرت های مالی و نقشه ها و طرح های پشت پرده و جاه طلبی های شخصی باشد فسادیست که بی عدالتی را مجاز می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حکومت می تواند قانونی باشد اما زمانی مشروعیت خواهد داشت که در رأس ملت در نقش یک داور عدالت را تضمین کند و منافع عمومی را با آزادی های فردی جفت و میزان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که پول حاکم باشد عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد منتخب من برای انتصاب شدن باید مورد تأیید گروه اقلیت هم باشد حتی اگر توسط اکثریت بالا آمده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد پس به رقیبش اجازه می دهد افکارخودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام یک را ترجیح می‌دهی آنکه نان‌ات می‌دهد و آزادی‌ات می‌گیرد یا آنکه نان‌ات می‌بُرد و آزادی‌ات می‌دهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها، انسان بودن کافی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی چیزی نیست جز فرصتی برای بهتر بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تنها مخلوقی است که نمی خواهد همانی باشد که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنایت تنها در این نیست که دیگری را بکشی بلکه بیشتر در این است که خود زنده بمانی!