0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که آدم تنها خودش خوشبخت باشد، خجالت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روزهایی هست، که انسان در آن کسانی را که دوست می داشته است بیگانه می یابد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درون افراد بشر، ستودنی‌ها بیش از تحقیر کردنی‌هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عصیان می کنم ، برای این که جهان علی رغم انسان بودن من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایســــــــتاده مردن ، بهتر از زانو زده زیســــــتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه انسان در میان بلایا می اموزد اینست که در درون افراد بشر ،ستودنیها بیشتر از تحقیر کردنیهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده‌ام که همهٔ بدبختی انسان‌ها ناشی از این است که به زبان صریح و روشن حرف نمی‌زنند. از اینرو من تصمیم گرفته‌ام که صریح حرف بزنم و صریح رفتار کنم تا در راه درست بیفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افشاي بي عدالتي كافي نيست .براي از بين بردن آن بايد جان نثار كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به نومیدی از خود نومیدی بدتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم اند کسانی که با چشم شان می بینند و با مغزشان فکر می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول روي همه حرومزادگي ها رو مي پوشونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر مردي نباش كه باهات كنار بياد . اين اشتباهيه كه خيلي از زن ها دچارش مي شن . تو خودت خوشبختي را پيدا كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها از طریق بدجنسی می توان به دفع حمله پرداخت. از این روست که مردم برای اینکه خود محاکمه نشوند در محاکمه کردن شتاب می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرجه های نرفته ، گاهی کوفتگی های عجیبی به جا می گذارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن يك موجود در اين است كه پير شدن با او را بپذيريم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که آدم تنها خودش خوشبخت باشد، خجالت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روزهایی هست، که انسان در آن کسانی را که دوست می داشته است بیگانه می یابد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درون افراد بشر، ستودنی‌ها بیش از تحقیر کردنی‌هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عصیان می کنم ، برای این که جهان علی رغم انسان بودن من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایســــــــتاده مردن ، بهتر از زانو زده زیســــــتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه انسان در میان بلایا می اموزد اینست که در درون افراد بشر ،ستودنیها بیشتر از تحقیر کردنیهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده‌ام که همهٔ بدبختی انسان‌ها ناشی از این است که به زبان صریح و روشن حرف نمی‌زنند. از اینرو من تصمیم گرفته‌ام که صریح حرف بزنم و صریح رفتار کنم تا در راه درست بیفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افشاي بي عدالتي كافي نيست .براي از بين بردن آن بايد جان نثار كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به نومیدی از خود نومیدی بدتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم اند کسانی که با چشم شان می بینند و با مغزشان فکر می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول روي همه حرومزادگي ها رو مي پوشونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی بینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر مردي نباش كه باهات كنار بياد . اين اشتباهيه كه خيلي از زن ها دچارش مي شن . تو خودت خوشبختي را پيدا كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها از طریق بدجنسی می توان به دفع حمله پرداخت. از این روست که مردم برای اینکه خود محاکمه نشوند در محاکمه کردن شتاب می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرجه های نرفته ، گاهی کوفتگی های عجیبی به جا می گذارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن يك موجود در اين است كه پير شدن با او را بپذيريم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران