0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود . آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل تنها زماني ارزش و اعتبار دارد كه آزادانه پذيرفته شود . آلبركامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد رو به پات تحمیل کردی دیگه در مورد آزادی شعار نده . آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا باهم دست به یکی کردند دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم ... امروز گذشته بود آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پشت سرم نیا؛ شاید هدایتگر نباشم؛ جلوی من نرو؛ شاید دنبالت نیایم. فقط در کنارم راه بیا و دوست من باش." ~ آلبر کام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنها مخلوقی است که نمیخواهد همان باشد که هست. آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آدم تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد که هست. " , آلبرکامو ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا دست به یکی کردند. دیروز با خاطراتش و فردا با وعده هایش مرا خواب  کردند؛ وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کفشت پایت را می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد را به  پایت تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جنایت به دلیل وضع شگرف و واژگونه زمانه ما جامه بی گناهی می پوشد؛  بی گناهی باید ثابت شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عشق, جز مخلوطی و مغلمه ای از خواهش ها, از عواطف و هشیاری ها  که مرا به موجودی وابسته می سازد, درک نمی کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که تصور کرده ام معنای ژرف جهان را احساس می کنم،همیشه سادگی آن بود که منقلبم ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از آن‌هایی که در باور خود همیشه حق دارند، بیزارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مدعی اند همه چیز را می دانند و همه چیز را می توانند درست کنند، سرانجام به این نتیجه می رسندکه همه را باید کُشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود . آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل تنها زماني ارزش و اعتبار دارد كه آزادانه پذيرفته شود . آلبركامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد رو به پات تحمیل کردی دیگه در مورد آزادی شعار نده . آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا باهم دست به یکی کردند دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم ... امروز گذشته بود آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پشت سرم نیا؛ شاید هدایتگر نباشم؛ جلوی من نرو؛ شاید دنبالت نیایم. فقط در کنارم راه بیا و دوست من باش." ~ آلبر کام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنها مخلوقی است که نمیخواهد همان باشد که هست. آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آدم تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد که هست. " , آلبرکامو ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا دست به یکی کردند. دیروز با خاطراتش و فردا با وعده هایش مرا خواب  کردند؛ وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کفشت پایت را می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد را به  پایت تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جنایت به دلیل وضع شگرف و واژگونه زمانه ما جامه بی گناهی می پوشد؛  بی گناهی باید ثابت شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عشق, جز مخلوطی و مغلمه ای از خواهش ها, از عواطف و هشیاری ها  که مرا به موجودی وابسته می سازد, درک نمی کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که تصور کرده ام معنای ژرف جهان را احساس می کنم،همیشه سادگی آن بود که منقلبم ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از آن‌هایی که در باور خود همیشه حق دارند، بیزارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که مدعی اند همه چیز را می دانند و همه چیز را می توانند درست کنند، سرانجام به این نتیجه می رسندکه همه را باید کُشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران