0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و عاشقی هر چند لطیف و پر احساس ابراز گردد ،باز هم ریشه در شهوت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان ارزشمندترین میراث یک ملت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصاً از شهوت روانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگهداری دم ماهی و دل زن از مشکلات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی وجود دارند که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات ، در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه هنر تجلی ایده هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی اگرچه مایه شرافت است ،اما در معرض هزاران شر و آفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمال اگرچه مایۀ شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و عاشقی هر چند لطیف و پر احساس ابراز گردد ،باز هم ریشه در شهوت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان ارزشمندترین میراث یک ملت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصاً از شهوت روانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگهداری دم ماهی و دل زن از مشکلات است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی وجود دارند که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات ، در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه هنر تجلی ایده هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی اگرچه مایه شرافت است ،اما در معرض هزاران شر و آفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمال اگرچه مایۀ شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران