0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر حقیقتی از سه مرحله می گذرد: نخست، به مسخره گرفته می شود. دوم، به شدت با آن مخالفت می شود و سوم، به عنوان امری بدیهی پذیرفته می شود. (شوپنهاور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتا" درباره آنچه كه داريم فكر ميكنيم در حاليكه پيوسته در انديشه ى چيزهايى هستيم كه نداريم. ( شوپنهاور )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـماقـت بـزرگـي اسـت كـه آدمـي بـه مـنظـور بـرنـده شـدن در بيـرون در درون ببـازد.  ( آرتـور شـوپـنـهـاور )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين و مهمترين سبب هاي نيك بختي انسان، عبارت است از خلق و خوي خود او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابغ بر خلاف اشخاص عادي، تنها به فكر خود نيستند و منافع شخصي را در نظر نمي گيرند. بدين جهت در آثار نوابغ هميشه نظرياتي ديده مي شود كه داراي جنبه كلي و جهاني است و از حدود زمان فراتر مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا [ اين ] جهالت نيست كه انسان ساعتهاي شيرين امروز را فداي روزهاي آينده كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه نشان داده است افرادي كه داراي نبوغ هنري فوق العاده بوده اند، در رياضيات استعداد نداشته اند. هيچ كس نمي تواند در هر دو رشته ممتاز گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما چيزي را مي خواهيم، از آن جهت نيست كه دليلي بر آن پيدا كرده ايم، بلكه چون آن را مي خواهيم، برايش دليل پيدا مي كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جدايي يك نوع مرگ است و هر ملاقات يك نوع رستاخيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايده ها در بيرون زمان قرار دارند و در نتيجه ابدي هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد پست و فرومايه از خطاهاي اشخاص بزرگ لذت فراوان مي برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين درسي كه پدر و مادر بايد به فرزندان خود بياموزند، راستي و درستي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي اگرچه مايه شرافت است، اما در معرض هزاران شر و آفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده، آن مرد كور نيرومندي است كه بر دوش خود مرد شل بينايي را مي برد تا او را رهبري كند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آرتور شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر حقیقتی از سه مرحله می گذرد: نخست، به مسخره گرفته می شود. دوم، به شدت با آن مخالفت می شود و سوم، به عنوان امری بدیهی پذیرفته می شود. (شوپنهاور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتا" درباره آنچه كه داريم فكر ميكنيم در حاليكه پيوسته در انديشه ى چيزهايى هستيم كه نداريم. ( شوپنهاور )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـماقـت بـزرگـي اسـت كـه آدمـي بـه مـنظـور بـرنـده شـدن در بيـرون در درون ببـازد.  ( آرتـور شـوپـنـهـاور )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين و مهمترين سبب هاي نيك بختي انسان، عبارت است از خلق و خوي خود او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابغ بر خلاف اشخاص عادي، تنها به فكر خود نيستند و منافع شخصي را در نظر نمي گيرند. بدين جهت در آثار نوابغ هميشه نظرياتي ديده مي شود كه داراي جنبه كلي و جهاني است و از حدود زمان فراتر مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا [ اين ] جهالت نيست كه انسان ساعتهاي شيرين امروز را فداي روزهاي آينده كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه نشان داده است افرادي كه داراي نبوغ هنري فوق العاده بوده اند، در رياضيات استعداد نداشته اند. هيچ كس نمي تواند در هر دو رشته ممتاز گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما چيزي را مي خواهيم، از آن جهت نيست كه دليلي بر آن پيدا كرده ايم، بلكه چون آن را مي خواهيم، برايش دليل پيدا مي كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جدايي يك نوع مرگ است و هر ملاقات يك نوع رستاخيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايده ها در بيرون زمان قرار دارند و در نتيجه ابدي هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد پست و فرومايه از خطاهاي اشخاص بزرگ لذت فراوان مي برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين درسي كه پدر و مادر بايد به فرزندان خود بياموزند، راستي و درستي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي اگرچه مايه شرافت است، اما در معرض هزاران شر و آفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده، آن مرد كور نيرومندي است كه بر دوش خود مرد شل بينايي را مي برد تا او را رهبري كند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران