0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آدولف هیتلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهودیان پایه های هنر و ادبیات کشور های دیگر را سست می کنند احساسات مردم را فریب می دهند و تمام افکار درست و محکم را در هم فرو ریخته و مردم را از راه راست منحرف می سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه نشان داده است هرگونه عقیده که با مخالفت سخت روبرو شود، هواخواه بیشتری پیدا می کند و گاهی شکنجه و آزار شدن طرفدارانش در پیشرفت آن مؤثر است و بر تعداد طرفداران آن افزوده می گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اقدامی با شکست و دلسردی روبرو شد نباید دست از تلاش و کوشش برداشت و امید پیروزی را از دست داد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله برای شکست یک ملت ناتوان ساختن انرژی و اراده معنوی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یک عمر بر سر کودک بزنید و از رشد و تکامل او جلوگیری کنید معلوم است که چنین موجود سر خورده در خود آن نیرو را نخواهد یافت که با استفاده از منابع طبیعی فکر و اندیشه را در خود تقویت نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلیم و تربیت یکی از اساس کشور است و مغز های جوان نبایستی از دانش ها و معلوماتی انباشه شود که هشتاد درصد برای آن ها غیر ضروری است و در نتیجه ممکن است پس از چند سال آن ها را به کلی فراموش کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت همان دروغی است كه بارها و بارها تكرار شده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که میخواهد زنده بماند باید مبارزه کند و کسی که دست از مبارزه بردارد آن هم در جهانی که هستی آن وابسته به مبارزه کردن است لایق زنده ماندن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا ایمان کامل باشد اراده قوی هم وجود خواهد داشت مردان بی اراده کسانی هستند که به هیچ چیز ایمان ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که با تخیلات پریشان از مشکلات برای خود کوهی می سازد و هر چیز را دشواری می داند واژگون شدن او حتمی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بتواند میل و هوس شهواتی خود را مهار کند موجود با اراده ای است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آدولف هیتلر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهودیان پایه های هنر و ادبیات کشور های دیگر را سست می کنند احساسات مردم را فریب می دهند و تمام افکار درست و محکم را در هم فرو ریخته و مردم را از راه راست منحرف می سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه نشان داده است هرگونه عقیده که با مخالفت سخت روبرو شود، هواخواه بیشتری پیدا می کند و گاهی شکنجه و آزار شدن طرفدارانش در پیشرفت آن مؤثر است و بر تعداد طرفداران آن افزوده می گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اقدامی با شکست و دلسردی روبرو شد نباید دست از تلاش و کوشش برداشت و امید پیروزی را از دست داد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله برای شکست یک ملت ناتوان ساختن انرژی و اراده معنوی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یک عمر بر سر کودک بزنید و از رشد و تکامل او جلوگیری کنید معلوم است که چنین موجود سر خورده در خود آن نیرو را نخواهد یافت که با استفاده از منابع طبیعی فکر و اندیشه را در خود تقویت نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلیم و تربیت یکی از اساس کشور است و مغز های جوان نبایستی از دانش ها و معلوماتی انباشه شود که هشتاد درصد برای آن ها غیر ضروری است و در نتیجه ممکن است پس از چند سال آن ها را به کلی فراموش کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت همان دروغی است كه بارها و بارها تكرار شده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که میخواهد زنده بماند باید مبارزه کند و کسی که دست از مبارزه بردارد آن هم در جهانی که هستی آن وابسته به مبارزه کردن است لایق زنده ماندن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا ایمان کامل باشد اراده قوی هم وجود خواهد داشت مردان بی اراده کسانی هستند که به هیچ چیز ایمان ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که با تخیلات پریشان از مشکلات برای خود کوهی می سازد و هر چیز را دشواری می داند واژگون شدن او حتمی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بتواند میل و هوس شهواتی خود را مهار کند موجود با اراده ای است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران