0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانيم بعد از شكست لبخند بزنيم شجاع هستيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج و غصه را براي خودت بپذير و رفاه و آسايش را براي همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت نبايد كسي را به دليل عملش تحقير و يا به جهت كاري كه كرده توبيخ كنيم. چون او در محيطي رشد كرده كه مقتضيات تربيتي و محيط و عادتهاي اكتسابي و ارثي خود را داشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان اندازه شاد خواهد بود كه فكرش را براي پذيرش آن مقدار از شادي آماده كرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمابيش همه انسانها در برابر ناملايمات پايداري مي كنند، اما اگر خواستيد منش كسي را آزمايش كنيد به او قدرت بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما مي‌توانيد هرچه را كه مي‌خواهيد، داشته باشيد؛ به شرطي كه آن را به شدت بخواهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم به همان اندازه خوشبخت هستند كه مي‌خواهند باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه "امروز" از "ديروز" آگاهتر نباشد، انسان خردمندي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گامهاي من رو به جلو همواره آرام بوده اند. اين را خودم مي دانم، اما هرگز هيچ گامي را رو به عقب برنداشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه اعتماد داشتن خطرناك است، به هيچ كس اعتماد نداشتن خطرناكترين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مايلم امور دولت را به نحوي اداره كنم كه اگر در پايان فرمانروايي خود همه دوستانم را از دست دادم، دست كم يكي از دوستانم باقي بماند و آن، وجدان و قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم به من كار كردن را آموخت، نه عشق و علاقه به كار را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج و غصه را براي خودت بپذير و رفاه و آسايش را براي همه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند، بيش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ي آن جاوداني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور كه مايل نيستم بنده كسي باشم، حاضر نيستم آقاي كسي باشم. كساني كه مخالف آزادي ديگرانند، خود لياقت آزادي را ندارند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس آبراهام لینکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانيم بعد از شكست لبخند بزنيم شجاع هستيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج و غصه را براي خودت بپذير و رفاه و آسايش را براي همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت نبايد كسي را به دليل عملش تحقير و يا به جهت كاري كه كرده توبيخ كنيم. چون او در محيطي رشد كرده كه مقتضيات تربيتي و محيط و عادتهاي اكتسابي و ارثي خود را داشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان اندازه شاد خواهد بود كه فكرش را براي پذيرش آن مقدار از شادي آماده كرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمابيش همه انسانها در برابر ناملايمات پايداري مي كنند، اما اگر خواستيد منش كسي را آزمايش كنيد به او قدرت بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما مي‌توانيد هرچه را كه مي‌خواهيد، داشته باشيد؛ به شرطي كه آن را به شدت بخواهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم به همان اندازه خوشبخت هستند كه مي‌خواهند باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه "امروز" از "ديروز" آگاهتر نباشد، انسان خردمندي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گامهاي من رو به جلو همواره آرام بوده اند. اين را خودم مي دانم، اما هرگز هيچ گامي را رو به عقب برنداشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه اعتماد داشتن خطرناك است، به هيچ كس اعتماد نداشتن خطرناكترين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مايلم امور دولت را به نحوي اداره كنم كه اگر در پايان فرمانروايي خود همه دوستانم را از دست دادم، دست كم يكي از دوستانم باقي بماند و آن، وجدان و قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم به من كار كردن را آموخت، نه عشق و علاقه به كار را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج و غصه را براي خودت بپذير و رفاه و آسايش را براي همه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند، بيش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ي آن جاوداني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور كه مايل نيستم بنده كسي باشم، حاضر نيستم آقاي كسي باشم. كساني كه مخالف آزادي ديگرانند، خود لياقت آزادي را ندارند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران